Polska mówi Polakami – wyjazdowe warsztaty polonistyczne

„Polska mówi Polakami – wyjazdowe warsztaty polonistyczne” to przeznaczone dla obecnych i przyszłych nauczycieli języka i kultury polskiej oraz animatorów polskiej kultury pracujących poza krajem (w szkołach polskich i polonijnych) cykle spotkań poświęcone polskiej kulturze i językowi polskiemu. Adresatami działań są także osoby, które zajmują się propagowaniem języka polskiego i kultury naszego kraju w różnych społecznościach lokalnych, domach kultury, mediach, ale także wykładowcy zagranicznych slawistyk, europeistyk czy polonistyk oraz lektorzy uczący języka polskiego jako obcego.

 

 

Argentyna Białoruś Brazylia Mołdawia Ukraina USA

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku