Polska nowoczesna z bogatą historią – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej

Projekt „Polska nowoczesna z bogatą historią – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej” zakłada organizację i przeprowadzenie na terenie Polski wakacyjnego obozu edukacyjnego dla młodzieży polonijnej i osób zainteresowanych wiedzą o naszym kraju ze szczególnym uwzględnieniem treści związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości, np. poprzez udział w zajęciach polonistycznych z ośrodków poza Polską z następujących krajów: Argentyna, Białoruś, Brazylia, Gruzja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, USA – łącznie 45 osób w wieku licealnym i studenckim oraz osób starszych aktywnie działających na rzecz polskości w miejscach swego zamieszkania.

Polska w 100. urodziny  Projekt oczami uczestników  Fotoreportaż

 

„Polska nowoczesna z bogatą historią – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej” – zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.