Swego nie znacie… Ojczysty bo polski

Projekt realizowany i współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015”

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ organizuje projekt pt. „Swego nie znacie… Ojczysty bo polski” mający na celu propagowanie wiedzy o języku polskim i mistrzu języka polskiego, jakim był Stanisław Barańczak wśród Polaków i cudzoziemców mieszkających poza granicami kraju. Projekt w połączeniu z warsztatami ma nie tylko przybliżyć osobom mieszkającym poza granicami Polski współczesny język polski, ale i zainteresować kwestiami języka poetyckiego, które stanowią ważny element polszczyzny pisanej, z którą to sprawnością osoby polskiego pochodzenia i cudzoziemcy mają największy problem. Priorytetowym celem jest także promocja szeroko pojętej kultury języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem poprawności językowej i piękna języka oraz siły obrazowania języka poetyckiego. Dla uczestników konkursu „Sprawdzian z polskiego” oraz towarzyszących mu warsztatów będzie to okazja do kształcenia i weryfikowania umiejętności językowych i kształcenia kompetencji lingwistycznych i kulturowych w zakresie języka polskiego jako obcego i/lub drugiego. Organizowane gry i zabawy językowe w zakresie pisowni, prelekcje wyjaśniające rodowód ortograficznych i fleksyjnych zawiłości ojczyzny-polszczyzny, seminaria kształcące warsztat tłumacza dodatkowo mają za zadanie zainteresować odbiorców kulturą polską i rozwinąć wśród nich modę na poprawność językową, a także zaciekawić elementami historii i współczesności języka, ukazując bogactwo polszczyzny w świetle jej diachronicznych i synchronicznych przemian i bogactwo metaforyzowania poetyckiego. Posłuży temu doskonale poznanie twórczości wybitnego poety, mistrza języka polskiego – Stanisława Barańczaka, tłumaczeń utworów którego podejmą się uczestnicy projektu. Projekt realizowany i współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015”.

Sprawdzian z polskiego
Turniej Tłumaczy
Warsztaty i seminaria językowo-kulturowe
Promocja twórczości poetyckiej i przekładowej Stanisława Barańczaka 

Piszą o nas:
XVIII edycja „Sprawdzianu z polskiego”
XVIII edycja „Sprawdzianu z polskiego”
Sprawdzian z polskiego i Wieczór Narodów w Cieszynie
Jubileuszowa XXV letnia szkoła języka polskiego w Cieszynie
ZBLIŻA SIĘ „SPRAWDZIAN Z POLSKIEGO”
Cieszyn: Korzystając z wakacji, będą się uczyć
W Cieszynie trwa XXV Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej
Sprawdzian z polskiego
Turniej Tłumaczy
AGATA Z BIAŁORUSI CUDZOZIEMSKĄ MISTRZYNIĄ JĘZYKA POLSKIEGO
Jubileuszowa XXV letnia szkoła języka polskiego w Cieszynie. 15 sierpnia 2015 (sobota) – XVIII Sprawdzian z polskiego i Wieczór Narodów
Dyktando w letniej szkole językowej
Kto mistrzem polskiej ortografii? Obcokrajowcy napiszą test
Sprawdzian z polskiego i Wieczór Narodów, TVP Katowice, 28.07.2015