Warsztaty literackie, filmowe, teatralne…

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizuje wiele przedsięwzięć poza kursami języka polskiego oraz różnymi formami studiów. Niektóre z nich są częścią kursów i studiów. Mają zazwyczaj formę warsztatów poświęconych ważnym wydarzeniom i rocznicom. Nauczyciele wraz ze studentami realizują etiudy filmowe, wystawiają przedstawienia teatralne, układają i rozwiązują quizy, śpiewają piosenki. Tak został uczczony rok Czesława Miłosza czy Marii Skłodowskiej-Curie, rocznice powstań śląskich i rocznica polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz wiele innych.

Partnerami i patronami tych przedsięwzięć i projektów realizowanych w Szkole są:

 

Czytając Miłosza Z Uniwersytetem Śląskim przez świat Polsko-niemieckie warsztaty komunikacji językowej i kulturowej

Stosunki polsko-niemieckie w literaturze i filmie. Fakty i interpretacje