Wspomnienia

Ambasador RP na Słowacji – gościem polskich studentów na Uniwersytecie Śląskim

W dniach 19 i 26 listopada studenci kierunku Międzynarodowe studia polskie ze specjalizacją dyplomatyczną mieli okazję spotkać się z Panem Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Słowacji, dr. Krzysztofem Strzałką. Ta niesamowita okazja powstała w nowej rzeczywistości nauki online. Spotkanie odbyło się na w czasie rzeczywistym poprzez ekrany komputerów, jednak zaproponowana przez Pana Ambasadora forma umożliwiała zadawanie pytań i wygłaszanie komentarzy, przez co mogliśmy poczuć się, jakby nie panowała obecnie nad nami żadna vis maior – pandemia koronawirusa. Podczas tych dwóch spotkań mieliśmy okazję poznać i docenić ogromną wiedzę Pana Ambasadora oraz przekonać się, że jego praca to pasmo ciągłych wyzwań i powinność bycia dostępnym całą dobę. W części wykładowej Pan Ambasador przedstawiał możliwe ścieżki kariery dyplomatycznej, stopnie dyplomatyczne w RP, opowiadał o ogólnych warunkach pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także mówił o zadaniach dyplomaty „na miejscu”, czyli na placówce zagranicznej. Opowiadał również o swoich powinnościach względem obywateli Polski poza jej granicami i o swoich doświadczeniach na Słowacji, przy czym wymienił między innymi obchody czterdziestolecia NSZZ „Solidarność” i pokazał zdjęcie, na którym widać było wyświetlone logo naszego związku zawodowego na bratysławskim zamku. Zgodnie stwierdziliśmy, że Pan Ambasador jest niekwestionowanym specjalistą w dziedzinie dyplomacji, a ogrom jego wiedzy to skarbiec z cennymi informacjami oraz wskazówkami dla osób, które rozważają taką karierę. Osobiście uważam te zajęcia za jedne z najciekawszych zajęć zaproponowanych studentom. Była to naprawdę wyjątkowa okazja, by zajrzeć przez dziurkę od klucza do tajemniczego świata dyplomacji. Myślę, że udało się obrócić w uśmiech złośliwy chichot losu, nauczanie zdalne dało nam tę wyjątkową okazję. Kto wie, czy w tradycyjnych warunkach stacjonarnych udałoby się zorganizować takie spotkania?

Agnieszka Gozdek