Znajdź pytanie – znajdź odpowiedź. Gra komunikacyjno-gramatyczna (poziom A1/A2)

Hajduk-Gawron Wioletta

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski
Katowice 2011

Gra pomaga oswoić się z trudniejszymi formami gramatycznymi w przystępny sposób oraz kształci kompetencje językowe i kulturowe. Pozwala na ćwiczenie poprawnej intonacji zdań pytających, uczy reagowania na usłyszany komunikat, utrwala prawidłowe formy pytające o konkretną część zdania. Stanowi znakomitą pomocą dydaktyczną, może też być wykorzystywana w charakterze domina dla osób grających samodzielnie. Gra zawiera dwie talie kart, opis reguł oraz klucz.

Accessibility