Ruch w języku – język w ruchu

Red. Lisczyk-Kubina Karolina, Maciołek Marcin

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2013

Ruch w języku – język w ruchu – to zbiór jedenastu rozpraw z zakresu wybranych zagadnień polszczyzny współczesnej i historycznej, o różnym nachyleniu badawczym: semantycznym, społeczno-kulturowym, medialnym, historycznojęzykowym, dialektologicznym, korpusowym czy glottodydaktycznym. Tematem przewodnim publikacji jest pojęcie ruchu. W tomie znalazły się zatem artykuły dotyczące m.in. czasowników ruchu w języku polskim i słowackim, wyrażaniu faz akcji za pomocą czasowników ruchu, kategorii ruchu w polskim języku migowym (PJM). Nie brak też tekstów opisujących zmiany systemowe i komunikacyjne, jakie dokonują się lub dokonały w polszczyźnie. Publikacja z pewnością zainteresuje wszystkich, których nurtują problemy związane z przeszłością i współczesnością języka.

Spis treści: