FRAZPOL. Frazeologia polska. Komputerowy program wspomagający naukę języka polskiego

Madeja Agnieszka, Malejka Jagna, Smereczniak Małgorzata, Schniggenfittig Brigitte

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ
Katowice 2009

FRAZPOL© jest pierwszym programem komputerowym wspomagającym nauczanie frazeologii polskiej. Program uczy i sprawdza znajomość idiomów oraz pozwala bawić się językiem polskim. Zawiera trzy słowniki: alfabetyczny, gniazdowy i znaczeniowy. Znajdują się w nim zarówno ćwiczenia i testy, jak i rebusy, krzyżówki, rozsypanki pozwalające na utrwalanie poznanych frazeologizmów. Program przeznaczony jest dla osób uczących się języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania.

Link do programu: http://sjikp.old.us.edu.pl/frazpol/index.php

Accessibility