Dzień dobry. Zbiór testów do podręcznika

Szałasta-Rogowska Bożena

Wydawnictwo Naukowe Śląsk
Katowice 2006

Zbiór testów do podręcznika „Dzień dobry” Aleksandry Janowskiej i Magdaleny Pastuchowej (Katowice 2004) opracowany przez Bożenę Szałastę-Rogowską jest przeznaczony zarówno dla studentów, chcących poszerzyć i ugruntować swoją znajomość języka polskiego, jak i dla nauczycieli, poszukujących ćwiczeń sprawdzających opanowanie przez ucznia materiału podręcznikowego.

Książka ta została oparta na materiale leksykalnym i gramatycznym podręcznika Dzień dobry Aleksandry Janowskiej i Magdaleny Pastuchowej przeznaczonego dla studentów początkujących. Zbiór testów składa się z szesnastu testów „cząstkowych”, z których każdy obejmuje sześć kolejnych lekcji oraz dwu testów „zbiorczych”, które dzielą materiał podręcznikowy na połowę. Testy są podzielone na poszczególne części: Część A. Rozumienie tekstu słuchanego; Część B. Gramatyka; Część C. Rozumienie tekstu pisanego; Część D. redakcja tekstu.

Każdy z testów może być wykorzystywany zarówno przez studenta, jak i nauczyciela w dwojaki sposób. Po pierwsze nauczyciel może użyć testu w czasie lekcji w celu sprawdzenia wiedzy uczniów. Powinien wtedy przeznaczyć na test „cząstkowy” około 60 minut (maksymalna ilość punktów, którą może zdobyć student wynosi 100), a na test „zbiorczy” około 120 minut (maksymalna ilość punktów, którą może zdobyć student wynosi 200). Po drugie testy mogą być wykorzystywane przez nauczycieli we fragmentach jako ćwiczenia dodatkowe, wzbogacające tok lekcyjny. Podobnie może postępować student, ponieważ na końcu książki dołączony jest klucz umożliwiający sprawdzenie odpowiedzi.

W książce zamieszczono także zestaw pięćdziesięciu tematów do dyskusji. Są to propozycje, których wykorzystanie zależy od pomysłowości nauczyciela, mogą one bowiem stać się zarówno przedmiotem rozmów, jak i tematem prac pisemnych.

Przykładowe ćwiczenie

…… / 10 p.

Proszę wpisać właściwą formę wyrazów w nawiasach. Put in the correct form of the words in brackets.
Przykład / example:
………………..(ja – być) studentem.
Jestem studentem.

1. Ta kobieta ……………………………….. (nazywać się) Ewa Orłowska.
2. Ona …………………………… (mieć na imię) Ania.
3. My …………………………….. (być) Francuzami.
4. Czy wy …………………………….(mieć) ten czerwony notes?
5. Czy ty …………………………….. (nazywać się) Hans Schmidt?
6. On …………………………. (mieć) drogi portfel.
7. Czy ty ………………………. (mieć) duży parasol?
8. Oni ………………………. (być) Polakami.
9. ……………………………….. (ja – mieć na imię) Wojtek.
10. Czy wy ……………………………… (nazywać się) Orłowscy?

Accessibility