Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C

Kita Małgorzata

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2016 (wyd. I, 1998)

Skrypt (we wcześniejszych wydaniach dwutomowy) przeznaczony jest dla osób, które opanowały już polski system gramatyczny. Autorka koncentruje się na praktycznym zastosowaniu gramatyki. Każda z czterech części przedstawia poszczególne poziomy języka: dźwiękowy, fleksyjny, słowotwórczy i składniowy. Każdej części towarzyszy podręczny indeks odpowiedników podstawowych polskich terminów gramatycznych w czterech językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Skala trudności ćwiczeń jest zróżnicowana. Egzemplifikacjami poszczególnych zjawisk gramatycznych są teksty literackie, które są zróżnicowane językowo, stylistycznie, treściowo, emocjonalnie i chronologicznie.

Odpowiedzi do zadań:

  1. Część I. Dźwiękowa strona języka – graficzna strefa języka.
Accessibility