Uroczyste zakończenie pierwszej edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

18-01-2019

18 stycznia 2019 roku w siedzibie Związku Górnośląskiego odbyła się uroczystość zakończenia kolejnej grupy pierwszej edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Wydziału Filologicznego, reprezentanci jednostek i instytucji działających na Śląsku i na rzecz Śląska. Uroczystość poprowadziła prof. dr hab. Jolanta Tambor, kierownik Studiów, a wzięli w niej udział: dr Henryk Mercik, Przemysław Smyczek, dyrektor Wydziału Kultury Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Danuta Rosa, dyrektor Wydziału Edukacji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, prof. Magdalena Pastuch, Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Filologicznego UŚ, Adam Pastuch, dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury, Aleksandra Gorzelik z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Grzegorz Franki, przewodniczący Związku Górnośląskiego, prof. Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ oraz dr Łucja Staniczkowa, wiceprezes Związku Górnośląskiego.Przed uroczystością słuchacze spotkali się w murach Pałacu Młodzieży w Katowicach, po którym oprowadziła ich Elżbieta Michalska, wicedyrektor Pałacu, a zarazem jedna ze słuchaczek Studiów. Bogata oferta zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, a także ciekawa historia budynku wzbudziły zainteresowania zwiedzających, wśród których byli także słuchacze I semestru nowej edycji Studiów, by wraz z koleżankami i kolegami kończącymi swą regionalną edukację odbyć ich ostatnie zajęcia.

Ostatni wykład dla osób biorących udział w pierwszej edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie, a jednocześnie wykład inaugurujący kolejny semestr drugiej edycji, wygłosiła prof. Irena Lipowicz, polska dyplomatka, posłanka na Sejm I, II i III kadencji, była ambasador RP w Austrii, rzeczniczka praw obywatelskich, dziś profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, swoją karierę naukową rozpoczynała wszak na Uniwersytecie Śląskim.

Zarówno słuchacze, jak i zaproszeni goście podkreślali wagę edukacji regionalnej, pogłębiania wiedzy o regionie, o lekcie śląskim, o śląskich tradycjach i obyczajach. Bogaty program studiów, który obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne, a także zajęcia terenowe sprawił, że kolejnych 37 specjalistów (w lipcu świadectwa odebrało pierwszych 19 absolwentów) niebawem przekaże nabytą wiedzę kolejnym pokoleniom młodych ludzi – uczniów szkół na terenie województwa śląskiego.

Prowadzący studia, wykładowcy oraz ci, którzy pomogli Studia stworzyć, otworzyć i prowadzić, a także – co równie ważne – zadbali o dofinansowanie dla nauczycieli, otrzymali od absolwentów pamiątkowe podziękowania, zaś po części oficjalnej nadszedł czas na rozmowy w kuluarach przy stołach suto zastawionych śląskimi smakołykami.