Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

W dniu 09 marca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. W czasie zebrania zostały podsumowane działania Stowarzyszenia za lata 2012-2016, które koncentrowały się wokół szeroko pojętej działalności promującej język polski, polską literaturę, historię i kulturę wśród środowisk polskich, polonijnych i zagranicznych – tak w kraju, jak i poza jego granicami. Dokonano także prezentacji planów Stowarzyszenia na rok 2017.
W czasie zgromadzenia wybrano nowe władze – powołano Zarząd oraz Radę Nadzorczą na lata 2017-2021.
Spotkanie uświetnił występ studentów z Syrii, którzy opowiedzieli o kulturze, kuchni i atrakcjach swojego kraju, a także przygotowali poczęstunek tradycyjnych syryjskich potraw.