Aktualności

 • „Festiwal Nauki”

  „Festiwal Nauki” był wspaniały. Wszystkim bardzo, bardzo się podobał. Pokazaliśmy, że nasze Koło Naukowe „Wieża Babel” jest bardzo ciekawą inicjatywą, która gromadzi przedstawicieli z wielu krajów. Studentka z Polski powiedziała: Zrobiło na mnie wrażenie tysiąc różnych języków w jednym miejscu, a jeśli podchodził ktoś z Polski, studenci zmieniali język właśnie na polski. I przede wszystkim jedzenie. Kiedy studenci danego państwa opowiadali o nim przed degustacją, to jeszcze bardziej mi smakowało:).
  Studenci z Białorusi, którzy przebrani byli w stroje narodowe, zachęcali do próbowania białoruskich placków (były pyszne) i przekazali zainteresowanym mnóstwo informacji o Białorusi. Studenci z Kazachstanu zrobili baursaki, śpiewali kazachskie piosenki, a potem razem z nimi zatańczyliśmy taniec kazachski w formie flash moba. Studentki z Mongolii zrobiły mongolskie pierogi i sałatkę. Jedzenie bardzo smakowało wszystkim studentom – zarówno Polakom, jak i obcokrajowcom.
  Pokazaliśmy także, jak zrobić orgiami, jak po staromongolsku, po kazachsku, po gruzińsku i po ukraińsku zapisać ich polskie imiona. To była dla studentów bardzo ciekawa pamiątka.

 • Obchody święta Nauryz

  Nauryz to bardzo ważne święto nie tylko w Kazachstanie, ale również w całej Azji. Święto jest obchodzone w dzień równonocy wiosennej, czyli 22 marca. Według kazachskiej tradycji, w tym dniu wiosna budzi się ze snu i nadchodzi nowy rok. Nauryz jest świętem bardzo symbolicznym, z którym jest związanych wiele tradycji i zwyczajów.
  20 marca studenci z Kazachstanu (między innymi członkowie Koła „Wieża Babel”) studiujący na międzynarodowych studiach polskich, na filologii polskiej, na kursie przygotowawczym oraz na semestralnych studiach polskich zorganizowali uroczyste obchody tego pięknego dnia. Na uroczystość zostali zaproszeni profesorowie, studenci oraz inni goście.
  Oprócz prezentacji przedstawiających Kazachstan, studenci przygotowali występy artystyczne, a mianowicie pieśni i tańce, które miały pokazać kulturę oraz tradycje kazachskie. Ważnym punktem programu była piosenka „Asył aziem” w wykonaniu Aidany Kaliżanowej, studentki pierwszego roku międzynarodowych studiów polskich. Pieśń przedstawiała relacje pokoleniowe oraz to, że Kazachowie bardzo cenią rodzinę i odnoszą się z wielkim szacunkiem do osób starszych.
  Po tym, jak dziewczyny w ślicznych strojach ludowych przedstawiły wspaniałe tańce, wszyscy goście mogli się nauczyć i wspólnie zatańczyć jeden z kazachskich tańców narodowych, co bardzo dobrze się wszystkim udało. Bez wątpienia nie zabrakło na tak zwanym dastarchanie (na stole) potraw świątecznych, którymi każdy miał okazję się poczęstować oraz zapisać sobie przepis na jedną z głównych potraw Nauryz-Kozie.
  Podsumowaniem tej uroczystości był konkurs wiedzy o Kazachstanie dla wszystkich zgromadzonych gości. Imiona zwycięzców ogłosiliśmy w dzień Nauryzu – 22 marca oraz nagrodziliśmy ich prezentami z Kazachstanu.

 • W poniedziałek, 16 grudnia o godzinie 9:45 w Auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie (ul. Bankowa 12, Katowice) odbyła się organizowana przez Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, Szkołę Języka i Kultury Polskiej, Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich przy współudziale Koła „Wieża Babel” oraz Koła Naukowego Historyków debata dotycząca eurointegracji oraz obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie. Debatę otworzy prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście – pracownicy naukowi Wydziału Filologicznego, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Prawa i Administracji oraz studenci z Ukrainy (studiujący na różnych kierunkach UŚ oraz na kursie przygotowawczym do podjęcia studiów w języku polskim), którzy przedstawili i omówili bieżące wydarzenia w stolicy Ukrainy oraz nastroje panujące w kraju naszych sąsiadów. Studenci z Ukrainy stanowią bardzo znaczący odsetek obcokrajowców uczących się na naszym Uniwersytecie. Spotkanie – oprócz funkcji informacyjnej – miało na celu wsparcie naszych ukraińskich studentów, którzy niepokoją się o przyszłość swojego kraju i los swoich bliskich.

 • Studenci obcokrajowcy zaprezentowali się w czasie sesji posterowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji”. Konferencja, objęta honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dra hab. Wiesława Banysia oraz Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, odbyła się 13 listopada 2013 r. na Wydziale Filologicznym UŚ. Organizatorem konferencji było Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich. Studenci przygotowali postery na temat problemów skutecznej komunikacji w języku polskim z perspektywy osób uczących się języka polskiego jako obcego.

 • Członkowie Koła wzięli udział w IX Studenckim Festiwalu Nauki. We wtorek, 24 kwietnia uczestniczyli w Jarmarku Wiedzy, który miał miejsce na deptaku przy ulicy Bankowej. Cudzoziemcy przybliżali zainteresowanym informacje o swoich krajach, częstowali narodowymi potrawami, zapisywali imiona, np. po gruzińsku, prezentowali tradycyjne stroje ludowe czy malowali flagi poszczególnych krajów na twarzach chętnych uczestników imprezy. Ponadto wzięli też udział w teledysku promującym działalność kół naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Fotoreportaż z IX Studenckiego Festiwalu Nauki zamieszczono między innymi w „Dzienniku Zachodnim”.

 • Koło nawiązało współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Filozofii Kultury, którego opiekunem naukowym jest pani prof. Aleksandra Kunce. Głównym celem współpracy jest wzajemne poznawanie swoich kultur, co przekładać się będzie na tematykę planowanych spotkań. Efektem pracy członków kół będzie publikacja przewodnika dla studentów z zagranicy, którzy w przyszłości podejmą studia na Uniwersytecie Śląskim. Przewodnik zawierał będzie przydatne rady oraz wskazówki, które opracują studenci cudzoziemcy przy pomocy swoich polskich kolegów działających w KN Filozofii Kultury.

 • Członkowie Koła zostali zaproszeni w charakterze ekspertów do udziału w cyklu warsztatów pt. Ferie z Kinem Kosmos. Od 11 do 22 lutego 2013 r. nasi studenci będą przybliżać dzieciom ze śląskich szkół i przedszkoli swoją kulturę, opowiedzą o życiu dzieci ze swoich krajów, o ich codzienności, przedstawią prezentacje mówiące o ich krajach, opowiedzą dzieciom tradycyjne bajki i legendy oraz nauczą kilku słów w ich językach. Śląskim dzieciom zaprezentują się studenci z: Ukrainy, Serbii, Syrii, Mongolii, Kirgistanu i Gruzji. 

 • Członkowie Koła aktywnie włączą się w organizację tygodnia adaptacyjnego dla studentów programu LLP/Erasmus, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 będą studiowali na Uniwersytecie Śląskim. Jako studenci Uniwersytetu Śląskiego i mieszkańcy Katowic podzielą się swoim doświadczeniem z nowymi koleżankami i kolegami z Włoch, Bułgarii, Czech, Turcji, Rumunii, Hiszpanii, Danii, Portugalii, Francji, Węgier oraz ze Słowacji, pomogą im łatwiej i szybciej zaaklimatyzować się w nowym środowisku. Członkowie Koła będą również współprowadzić spotkanie „Polska oczyma Polaka i cudzoziemca”, na którym opowiedzą o swoich wspomnieniach z pierwszych dni pobytu w Polsce, udzielą również praktycznych informacji dotyczących systemu studiów w Polsce jak chociażby uzupełnianie indeksów i kart egzaminacyjnych.

 • 17 stycznia 2013 r. odbyło się pierwsze, robocze zebranie członków SKN „Wieża Babel”. W spotkaniu uczestniczyła prof. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Został określony plan działania Koła w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.