Zajęcia terenowe Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

26-03-2018

Drugie zajęcia terenowe w ramach Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie odbyły się na terenie Ziemi Częstochowskiej oraz Śląska Białego i Czarnego (Lelów – Częstochowa – Koszęcin – Radzionków).

Początek zajęć miał miejsce we wsi Lelów (powiat częstochowski). Wykład poświęcony roli Żydów w regionie wygłosił w miejscowej synagodze Mirosław Skrzypczyk, prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno–Kulturalnego. Słuchacze mieli także okazję zwiedzić ohel cadyka Dawida Bidermana. Uczestnicy obejrzeli fragmenty reportażu ilustrujący obyczajowość chasydzką lelowskich Żydów.

Na Jasnej Górze uczestnicy zwiedzili rzadko udostępnianą zwiedzającym Bibliotekę Jasnogórską, zawierającą cenne starodruki oraz przeszli śladami Golgoty Jasnogórskiej Jerzego Dudy-Gracza. W Sali Rycerskiej przedstawiona z kolei została historia cudownej ikony.

W koszęcińskim pałacu słuchacze zostali przywitani przez Michała Mazura, kierownika Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej i wysłuchali jego wykładu Edukacja regionalna nowoczesnym narzędziem marketingowym na przykładzie działań Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Uczestniczyli także w warsztatach etnograficznych, w czasie których Ewa Kruszyna odkrywała tajniki znaczenia śląskiego stroju ludowego. Z kolei w sali baletowej uczestnicy poznali podstawy wiedzy o tańcu regionalnym i wzięli udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez solistkę Zespołu „Śląsk”, Beatę Danielską.

Zajęcia wieczorne prowadzone przez dr Łucję Staniczkową i Dawida Wowrę poświęcone zostały roli edukacji regionalnej w praktyce szkolnej. W ramach tych zajęć słuchacze uczestniczyli w zaimprowizowanej debacie na temat wprowadzenia nauczania śląskiego dialektu/etnolektu do programu nauczania w szkołach Górnego Śląska.

Słuchacze zapoznali się z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi przygotowania stroju regionalnego oraz przygotowania tanecznego w rzeczywistości szkolnej. Tego dnia odbyły się także dwa wykłady: dr Karoliny Banach zatytułowany Autentyczność a stylizacja w pieśni śląskiej – na przykładzie fenomenu śląskiego oraz Wiesławy Gali, wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach, wskazujący na umocowania prawne edukacji regionalnej jako przedmiotu nauczania w szkole.

Ostatnim punktem zajęć była wizyta w Centrum Deportacji Górnoślązaków w  Radzionkowie. Słuchacze poznali ofertę edukacyjną ośrodka przedstawioną przez specjalistę ds. archiwów, Mateusz Nowaczyńskiego, a następnie wzięli udział w wirtualnej podróży do ZSRR, w czasie której poznali przejmujące świadectwa świadków Tragedii Górnośląskiej.