Zakończenie kolejnej edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

26-06-2019

28 czerwca 2019 roku w Domu Śląskim w Katowicach, siedzibie Związku Górnośląskiego odbędzie się uroczystość zakończenia drugiej edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. W spotkaniu W spotkaniu weźmie udział Michał Fijałkowski, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Współpracy z Administracją Publiczną oraz przedstawiciele władz samorządowych, Wydziału Filologicznego, reprezentanci jednostek i instytucji działających na Śląsku i na rzecz Śląska. Wykład o poecie związanym z naszym regionem, przez wiele lat zamieszkałym w Gliwicach, zatytułowany: Tadeusz Różewicz – poeta Zagłady wygłosi prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, polski poeta, krytyk literacki, badacz literatury polskiej XX wieku, kierownik Zakładu Literatury Współczesnej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej.

W przeddzień uroczystości zakończenia drugiej edycji Studiów – 27 czerwca 2019 r. – w Sali Błękitnej gmachu Sejmu Śląskiego zostanie podpisana umowa pomiędzy Jakubem Chełstowskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego i prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem, JM Rektorem UŚ. Porozumienie dotyczy długofalowej współpracy w zakresie prowadzenia Studiów, zagwarantuje także stałe dofinansowanie dla uczestniczących w zajęciach nauczycieli uczących w szkołach na terenie województwa śląskiego. W spotkaniu będą również uczestniczyli prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów UŚ oraz prof. dr hab. Jolanta Tambor, kierownik Studiów.

Prowadzący zajęcia wykładowcy oraz osoby, które pomogły Studia stworzyć, otworzyć i prowadzić, podkreślają, że Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie uwypuklają wagę edukacji regionalnej, pogłębiania wiedzy o Śląsku, o lekcie śląskim, o śląskich tradycjach i obyczajach. Bogaty program, który obejmuje zagadnienia teoretyczne, praktyczne, a także zajęcia terenowe sprawił, że kolejnych grupa specjalistów niebawem przekaże nabytą wiedzę następnym pokoleniom młodych ludzi – uczniom śląskich szkół na wszystkich poziomach edukacji. Absolwenci Studiów bardzo wysoko oceniają program zajęć i jego realizację. Świadczy o tym m.in. fakt, że w części zajęć drugiej edycji uczestniczyli dodatkowo także absolwenci pierwszej, by jeszcze się czegoś dowiedzieć, coś poznać, zobaczyć, by pobyć z wykładowcami i kolegami nauczycielami, podobnie jak oni zafascynowani regionem.