Zjazd terenowy Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie   i Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

24-03-2020

7 i 8 marca 2020 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie   i Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Najpierw słuchacze udali się do Będzina, gdzie zwiedzili tamtejszy zamek i poznali zagłębiowskich Żydów w domu modlitwy Mizrachi. Następnie udali się do Częstochowy – na Jasną Górę, by zobaczyć klasztor i bibliotekę oo. Paulinów. Kolejnym punktem zajęć terenowych była wizyta w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie. Słuchacze zwiedzali kaplicę pałacową z panem Michałem Mazurem. Uczestniczyli także w warsztatach etnograficznych prowadzonych przez p. Ewę Kruszynę oraz tanecznych – pod kierunkiem p. Beaty Danielskiej.