Seminarium Glottodydaktyczne w „Polonicum”

26 kwietnia w murach Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Seminarium Glottodydaktyczne zorganizowane przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”. Seminarium poświęcone było promocji języka polskiego i kultury polskiej w Chinach. Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ reprezentowały mgr Anna Gawryś oraz Zhao Zhen, studentka Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, która przyjechała na Uniwersytet Śląski, by doskonalić znajomość języka polskiego.

Podczas obrad panelowych głos zabrali lektorzy polonistyk polskich i chińskich, dyplomaci, którzy pracują lub pracowali w Ambasadzie Chińskiej w Polsce i Polskiej w Chinach. Prelegenci podzielili się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami, blaskami i cieniami pracy zawodowej w Chinach, zaproponowali także własne uwagi i propozycje dotyczące promocji języka i kultury polskiej oraz nauczania języka polskiego studentów chińskojęzycznych. Pani Joanna Skoczek, I radca Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, była Konsul Generalna RP w Kantonie, w czasie swojego wystąpienia podkreślała potrzebę kształcenia chińskich polonistów w specjalizacjach zawodowych, takich jak tłumaczenie symultaniczne, turystyka i administracja. Pani Natalia Popczyk, była Kierownik Referatu ds. Nauki i Oświaty w Ambasadzie RP w Pekinie przedstawiła problematykę wyzwań zarówno w dyplomacji kulturowej, jak i w praktyce glottodydaktycznej. Z kolei dr Agnieszka Jasińska z Centrum „Polonicum”, posiadająca bogate doświadczenie w nauczaniu języka polskiego w Pekinie i Kantonie, zwróciła uwagę słuchaczy na te zagadnienia, które dla przyszłych polskich lektorów uczących w Chinach są niezwykle cenne. Na koniec seminarium głos zabrał reprezentant strony chińskiej – Li Chengyao, Sekretarz ds. handlowych Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, który opowiedział o sukcesach osiągniętych przez absolwentów polonistyki Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.

Accessibility