Wizyta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Katowicach

23.03.2022 r. uczestnicy kursu przygotowawczego do studiów w języku polskim prowadzonego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 im. ks. Dr. S. Wilczewskiego w Katowicach. W trakcie zajęć słuchacze zapoznali się ze specyfiką pracy psychologów w poradni. Mieli również okazję poznać procedury diagnostyczno-terapeutyczne, stosowane testy psychologiczne i porozmawiać o pracy psychologa z zatrudnionymi w poradni specjalistami. Uczestnicy kursu przygotowawczego uczestniczyli … Czytaj dalej

Spotkanie ekspertów w ramach projektu Enhancing language education in cross-border vocational education

Spotkanie ekspertów w ramach projektu Enhancing language education in cross-border vocational education / Encourager l’éducation aux langues dans la formation professionnelle transfrontalière  W czasie tygodnia Transorm4Europe w Szkole Języka i Kultury Polskiej odbyły się w dniach 11-13 maja 2022 obrady międzynarodowego zespołu pracującego w ramach projektu Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu w Austrii –Enhancing language education in cross-border vocational … Czytaj dalej

X Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

  INTERAKTYWNY PROGRAM 18 maja 2022 roku odbędzie się X Międzynarodowa Konferencja Magistrantów. Jubileuszowa edycja konferencji jest organizowana przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Szkołę Języka i Kultury Polskiej, Wydział Humanistyczny, Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Polską Półkę Filmową oraz Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”. To niezwykłe wydarzenie odbędzie się w trybie hybrydowym – obrady stacjonarne będą miały miejsce na Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach … Czytaj dalej

Wykładowczynie ze Lwowa z wykładami na UŚ

W dniach 16-20 maja 2022 r. na Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ goszczą wykładowczynie z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki we Lwowie na Ukrainie: dr Khrystyna Nikolajchuk, dr Khrystyna Stelmakh oraz dr Oksana Lozynska.  Zajęcia prowadzone przez gości z Ukrainy obejmują wykłady i konwersatoria prowadzone stacjonarnie w katowickiej siedzibie Wydziału Humanistycznego dla studentów międzynarodowych studiów polskich oraz webinaria prowadzone on-line na portalach społecznościowych Szkoły. Spotkania dotyczyć będą tematyki … Czytaj dalej

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

25 maja i 2 czerwca 2022 roku Uniwersytet Otwarty UŚ oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ organizują szkolenia metodyczne z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Spotkania przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  Zajęcia mają na celu przybliżenie metod i technik pracy z uczniami obcokrajowcami, pokazanie miejsc trudnych, na które należy zwrócić szczególną uwagę w procesie edukacyjnym, a także prezentację szerokiej oferty książek, podręczników i pomocy dydaktycznych, … Czytaj dalej

Z wizytą w skansenie i Bibliotece Śląskiej

10 maja 2022 roku uczestnicy prowadzonego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ rocznego kursu przygotowawczego udali się do Parku Śląskiego w Chorzowie, gdzie w ramach przedmiotu Zajęcia terenowe mieli okazję zwiedzić Górnośląski Park Etnograficzny. Chorzowski skansen znajdujący się na szlaku architektury drewnianej od lat zachwyca turystów bogactwem architektury oraz dużym zbiorem różnego typu zabytków budownictwa śląskiego. Słuchacze kursu rozpoczęli wycieczkę od wykładu prowadzonego przez mgra Krzysztofa … Czytaj dalej

Etykieta polska a obca

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studenci 2 roku międzynarodowych studiów polskich uczestniczą w spotkaniach pt. Etykieta polska a obca prowadzonych w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”, nr umowy POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Zajęcia odbywają się w grupach prowadzonych przez dra Marcina Maciołka z Wydziału Humanistycznego … Czytaj dalej

Розпочався літературний клуб – запрошуємо на наступну зустріч

У четвер, 21 квітня, відбулася зустріч літературного клубу.  Доктор Віолетта Гайдук-Гаврон разом із учасниками читала «Камізельку» Болеслава Пруса. Викладачка читала, читали також учні – все у вигляді радіопостановки з поділом на ролі. Потім разом аналізували текст, обговорювали мову новели і, на завершення, пройшли тест на знання деталей твору. Розвага була чудова, а конкуренція гостра, адже … Czytaj dalej

Świetlica literacka ruszyła – zapraszamy na kolejne spotkanie

W czwartek 21.04 odbyło się spotkanie Świetlicy literackiej. Dr Wioletta Hajduk-Gawron czytała z uczestnikami „Kamizelkę” Bolesława Prusa.  Czytała wykładowczyni, czytali też uczniowie w formie słuchowiska z podziałem na role. Potem wspólnie tekst interpretowali, dyskutowali o języku noweli i na zakończenie rywalizowali w teście ze znajomości szczegółów utworu. Zabawa była przednia, rywalizacja ostra, bo wiedza uczestników okazała się naprawdę duża. Pierwsze miejsce w trakcie gry zmieniało się kilkakrotnie. Co ważne pierwsze … Czytaj dalej

Wirtualna świetlica literacka

W drugiej połowie kwietnia rusza pełną parą Wirtualna świetlica literacka. Proponujemy wspólne czytanie polskiej literatury, omawianie tekstów, wykonywanie ciekawych ćwiczeń językowych. Zapraszamy cudzoziemców i Polaków, Polaków i cudzoziemców. Spróbujmy razem popatrzeć na polskie teksty literackie z różnych punktów widzenia. Czy tak samo rozumiemy te teksty i… czy musimy tak samo rozumieć te teksty? Proponujemy spotkania z fachowcami, którzy opracowywali utwory literackie w popularnej serii „Czytaj po polsku”. Zapewniamy niezłą zabawę, … Czytaj dalej

Accessibility