Gościnne wykłady w Mińsku (listopad – grudzień 2005)

Współpraca Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku zaowocowała wyjazdem do Mińska na przełomie listopada i grudnia 2005 roku dwojga związanych ze Szkołą pracowników naukowych Wydziału Filologicznego – dr Joanny Kisiel (Zakład Teorii Literatury) oraz dr. Jana Grzeni (Zakład Współczesnego Języka Polskiego). Na miejscu oczekiwali ich niecierpliwie pracownicy sekcji polskiej, działającej pod kierunkiem prof. Ałły Kożynowej przy Katedrze Teoretycznego i Słowiańskiego Językoznawstwa, kierowanej przez prof. Borysa Normana oraz Katarzyna Bytomska – od lat związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, doktorantka na Wydziale Filologicznym UŚ, a obecnie na co dzień lektor języka polskiego na BUP w Mińsku.

Program trzydniowej wizyty zakładał – poza częścią merytoryczną – także zapoznanie się z miastem, jego architektoniczną i kulturową specyfiką, białoruską kuchnią narodową i tradycyjnym rękodziełem. Gości podjął Dziekan Wydziału, a podczas zorganizowanego w murach uniwersytetu wieczoru andrzejkowego nastąpiło spotkanie z przedstawicielami polskiej dyplomacji, zawsze przychylnej wzajemnym kontaktom. W niezobowiązującej atmosferze wróżb, przepowiedni, wybuchów śmiechu i okrzyków zaskoczenia także studentom łatwiej było oswoić się z gośćmi z Polski, spontanicznie nawiązać rozmowę.

Zajęcia zaproponowane przez dr. Jana Grzenię (Polski netspeak, kultura języka polskiego a Internet) wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy nie tylko ze względu na atrakcyjność samego tematu, ale również dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, multimedialnych technik dydaktycznych. W trakcie wykładu omawiane strony www można było jednocześnie podziwiać i analizować na ekranie, natomiast zajęcia ćwiczeniowe, które odbyły się w pracowni komputerowej stanowiły absolutne novum dla mińskich polonistów. Studenci – użytkownicy Internetu ciekawi byli netspeakowej polszczyzny, z którą stykają się coraz częściej podczas własnych wirtualnych poszukiwań.
Innego rodzaju propozycję miała dla białoruskich studentów dr Joanna Kisiel. Jej kameralne ćwiczenia z analizy i interpretacji tekstów poetyckich (Smutek elegii i mądrość ironii – o kilku wierszach Wisławy Szymborskiej z tomu Koniec i początek oraz Orfeusz i Eurydyka Czesława Miłosza – poemat o miłości i żałobie) przyniosły młodym czytelnikom współczesnej literatury polskiej niezbędną wiedzę i pozwoliły na doskonalenie własnego warsztatu interpretacyjnego. Dla cudzoziemskich polonistów każde spotkanie z doświadczonym polskim badaczem to rzadki, ale szalenie ważny moment wymiany doświadczeń z tekstem, skonfrontowania ich wzajem ze sobą – tym bardziej, że ze względów oczywistych na polonistykach zagranicznych zajęcia językowe częstokroć biorą górę nad historycznoliterackimi.

Późnojesienna wizyta miała na celu nie tylko przeprowadzenie wykładów z zakresu historii i teorii literatury polskiej oraz współczesnego języka polskiego dla studentów filologii słowiańskiej. Odwiedziny stały się także pretekstem do omówienia wstępnych warunków dwustronnej umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku. Zbudowane na bazie działalności SJiKP i podtrzymywane od dawna kontakty naukowe, nieformalne i wieloletnie przyjaźnie pozwalają rokować tej inicjatywie jak najlepiej.

Accessibility