Warsztaty polonistyczne w Altenbergu (5-11 listopada 2005)

W dniach 5-11 listopada 2005 w Altenbergu w niemieckich Sudetach odbędą się warsztaty polonistyczne dla studentów niemieckich z Halle i z Lipska. Są one przygotowane w ramach roku polsko-niemieckiego. Warsztaty polonistyczne są organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Uniwersytetem im. Marcina Lutra w Halle. Wezmą w nich udział studenci z Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle oraz z Uniwersytetu w Lipsku. Celem warsztatów będzie przede wszystkim przekazanie studentom (nauczycielom … Czytaj dalej

Skopje czeka na wykłady z polskiej literatury (2-6 listopada 2005)

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Uniwersytetem im. św. św. Cyryla i Metodego w Skopju w Macedonii była kiedyś bardzo ożywiona. Jednak różne czynniki (w tym w dużej mierze działania wojenne na terenach byłej Jugosławii) spowodowały, że w ostatnich latach ograniczała się ona właściwie do wymiany studentów w ramach letnich szkół. Kilkoro polskich macedonistów jechało latem do Ohrydu, gdzie skopijski Uniwersytet lokuje swą letnią szkołę i z kolei kilkoro polonistów ze Skopja przyjeżdżało do Cieszyna, … Czytaj dalej

Bliskie kontakty z Łotwą (26-29 października 2005)

W dniach 26-29 października 2005 r. odbywała się w Daugavpils na Łotwie międzynarodowa konferencja zatytułowana Związki polsko-bałtyckie. Na konferencji Uniwersytet Śląski reprezentowała dr Aleksandra Achtelik, wygłaszając referat Literacka przechadzka po Wilnie. Ślady wielokulturowości. Udział w tym ważnym w krajach nadbałtyckich wydarzeniu był owocem dynamicznie rozwijającej się współpracy z Łotwą, która rozpoczęła się od podpisania przez Szkołę języka i Kultury Polskiej umowy w ramach programu Socrates-Erasmus z Uniwersytetem w Daugavpils. Już pierwszy rok współpracy … Czytaj dalej

Odświeżone kontakty ze Lwowem (październik 2005)

W ramach zawartej w 1994 roku umowy o współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Narodowym Uniwersytetem im. I. Franki we Lwowie, 10 października 2005 r. mgr Wioletta Hajduk-Gawron ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ została zaproszona z wykładami gościnnymi na tamtejszą katedrę polonistyki. Pomieszczenia polonistyki, mieszczące się w byłym budynku Sejmu Galicyjskiego, obecnie są remontowane, ale pomimo tych utrudnień wszystkie zajęcia odbywają się w niezakłóconym rytmie. Porządku … Czytaj dalej

Konferencja „Literatura polska” (16-18 maja 2005)

W dniach od 16 do 18 maja 2005 roku odbyła się w Uniwersytecie Śląskim międzynarodowa konferencja Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. Konferencja została zorganizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej, która w ten sposób rozpoczęła świętowanie 15. rocznicy swojego istnienia oraz przez Międzyinstytutową Pracownię Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie, dla której z kolei konferencja stała się faktycznym rozpoczęciem działalności. Gdyby opisywać konferencję od strony statystycznej, „buchalteryjnej”, … Czytaj dalej

Prof. Koji Morita poprowadzi zajęcia dla studentów UŚ

W dniach 24-28 kwietnia 2017 roku w murach Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie prof. Koji Morita, kierownik Katedry Języka Polskiego na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. Prof. Morita poprowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. językowego obrazu świata, kultury Japonii, stosunków polsko-japońskich na przestrzeni wieków, a także historii polonistyki na TUFS. Wykłady mają charakter otwarty. Przyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+ KA107.

Wykłady i seminaria gościnne z Brazylii

W dniach 27 lutego – 3 marca 2017 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz na Wydziale Filologicznym gościć będzie prof. Aleksandra Piasecka-Till z Uniwersytetu Federalnego Parany w Kurytybie w Brazylii. Tematyka zajęć obejmować będzie relacje polsko-brazylijskie, promocję języka polskiego w środowisku portugalskojęzycznym, sposoby pracy z uczniami w szkołach brazylijskich. Wykłady mają charakter otwarty. Przyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+ KA107.

Prof. Jiwone Lee z gościnnymi wykładami na UŚ

W dniach 22-28 lutego 2017 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz na Wydziale Filologicznym gościć będzie prof. Yiwone Lee, która na co dzień pracuje w Katedrze Polonistyki na Uniwersytecie Hankuk w Korei Płd. Wykłady i seminaria dotyczyć będą zagadnień związanych z koreańską sztuką oraz elementami kultury koreańskiej (m.in. szamanizmem, kuchnią, malarstwem). Wykłady mają charakter otwarty. Przyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+ KA107.

Wykłady gościnne w ramach programu Erasmus+

W dniach 16-20 stycznia 2017 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz na Wydziale Filologicznym gościć będzie prof. Kim Yongdeong, kierownik Katedry Polonistyki z Uniwersytetu Hankuk w Korei Płd. Wykłady i seminaria dotyczyć będą zagadnień związanych z historią Korei Południowej w różnych okresach, a także relacji polsko-koreańskich we współczesności. Wykłady mają charakter otwarty. Przyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+ KA107.

Wykłady i seminaria w ramach programu Erasmus+

W dniach 9-13 stycznia 2017 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz na Wydziale Filologicznym gościć będzie mgr Grigol Julukhidze z Uniwersytetu Ilii W Tbilisi. Zajęcia obejmować będą tematykę związaną z komunikacją niewerbalną, retoryką oraz erystyką, a także psychologicznymi uwarunkowaniami błędów w wystąpieniach publicznych. Wykłady mają charakter otwarty. Przyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+ KA107.

Accessibility