Dodatkowy nabór na praktyki w ramach programu Erasmus+

Uruchomiona zostaje dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na praktyki studenckie (SMP) w ramach programu Erasmus+ KA103HE. Praktyka trwać może 2 miesiące (kwiecień i maj), zakończyć się musi najpóźniej 31.05.2018.

Podstawą zakwalifikowania studenta będzie program praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany zarówno przez macierzystą jednostkę (podpis koordynatora wydziałowego oraz dziekana lub uprawnionego prodziekana), jak i przedstawiciela instytucji przyjmującej. Zgłoszenia od studentów będą przyjmowane do 22.02.2018 r. lub do momentu wyczerpania środków, o ile nastąpi to wcześniej. Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13). 

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów znajdują się na stronie: www.erasmus.us.edu.pl

 

Accessibility