Gościnne wykłady prof. Ałły Kożynowej

W dniach 7-14 maja 2018 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – w Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich gościć będzie prof. Ałła Kożynowa, kierownik Katedry Polonistyki Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku.

Prof. Ałła Kożynowa wygłosi cykl wykładów z zakresu języka polskiego mniejszości narodowych (Ormian i Tatarów) oraz pozycji polszczyzny wśród innych języków na Białorusi z elementami wiedzy o śladach polskich w tym kraju. Zajęcia przeznaczone są dla studentów międzynarodowych studiów polskich oraz filologii polskiej ze specjalnością nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców.

Przyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+ KA107.

Accessibility