III Międzynarodowa Konferencja Literatura polska w świecie. Obecności (8-10 czerwca 2009)

W dniach 8-10 czerwca 2009 roku w Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona recepcji literatury polskiej: Literatura polska w świecie. Obecności. Organizatorami konferencji są: Pracowania Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W konferencji wezmą udział poloniści i slawiści polscy (Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław) i zagraniczni (udział zapowiedzieli pracownicy uniwersytetów z: Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Gruzji, Łotwy, Korei Południowej, Macedonii, Norwegii, Rosji, Rumunii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Tadżykistanu, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch).

Program

8 czerwca (poniedziałek)

9.00 Otwarcie konferencji. Centrum Konferencyjne
9.30 Obrady plenarne. Centrum Konferencyjne
Anna M. Packalen, Uppsala Różne rodzaje obecności literatury polskiej w Szwecji.
Elwira Grossman, Glasgow: Między losem Hioba a Syzyfa, czyli o miejscu literatury polskiej w paradygmatach komparatystyki uniwersyteckiej w Glasgow.
Michał J. Mikoś, Milwaukee, Synowie Hermesa: północnoamerykańscy tłumacze literatury polskiej.
Pavol Winczer, Wiedeń: Z kręgu problematyki syntezy literatury polskiej autorstwa polonisty zagranicznego przeznaczonej dla obcokrajowców.
Dyskusja
11.30 Obrady plenarne. Centrum Konferencyjne
Cheong Byung Kwon, Seul: Badanie literatury polskiej w Korei.
Agnieszka Stryjecka, Lublin, Rzym: Polonista pod rzymskim niebem. Literatura polska obecna w programach wykładów na dwóch rzymskich uniwersytetach: La Sapienza, Tor Vergata.
Lidia Tanuszewska, Skopje: Nauczanie literatury polskiej na polonistyce w Macedonii.
Ludmyła Petruchina, Lwów: Literatura staropolska na polonistyce lwowskiej.
Dyskusja
15.00 Obrady plenarne. Centrum Konferencyjne
Józefa Królczyk-Bremer, Oslo: Przegląd norweskich przekładów literatury polskiej od 1826 r. do 2008 r.
Constantin Geambasu, Bukareszt: Recepcja literatury polskiej w Rumunii.
Wiktor Choriew, Moskwa: Polska literatura XX wieku we współczesnej Rosji.
Yi Lijun, Pekin: Recepcja literatury polskiej w Chinach.
Dyskusja
17.00 Obrady plenarne. Centrum Konferencyjne
Nikołaj Jeż, Lublana: Poezja polskich wieszczów w słoweńskich przekładach.
Maryla Laurent, Lille: Literatura polska we Francji czyli co tłumaczono na francuski w drugiej połowie XX wieku.
Jadwiga Warchoł, Katowice: Przekłady literatury polskiej na język francuski jako próba ustalania kanonu – re-interpretacja i re-integracja w systemie literackiej kultury francuskiej.
Filip Kozina Durdica Cilic Skeljo,, Zagrzeb: Literatura polska w Chorwacji 1990-2009; inicjatywy wydawnicze, instytucjonalne, prywatne.
Dyskusja

9 czerwca (wtorek)

9.00 Obrady plenarne. Centrum Konferencyjne
Kalina Bahneva, Sofia, Bielsko-Biała: O pewnej nietradycyjnej recepcji polskiego ekspresjonizmu. „Hymny” Kasprowicza w tłumaczeniu Iwana S. Andrejczina i Dory Gabe.
Laszlo Kalman Nagy, Kraków, Debreczyn: Od polityki do prywatności. Metamorfoza tematów „tabu” w literaturze najnowszej.
Wiktoria Tichomirowa, Moskwa: Portretowanie Niemców we współczesnej literaturze polskiej.
Marek Pytasz, Katowice: Problemy z Andrzejewskim.
Dyskusja
11.00 Obrady plenarne. Centrum Konferencyjne
Kris Van Heuckelom, Leuven: Żydowskie koligacje. Literatura polska w niderlandzkim kręgu językowym (1800-1900).
Dorota Żygadło-Czopnik, Wrocław: „W młodości czasem chciałem być Polakiem”. Ślady polskie w twórczości Jachyma Topola.
Krystyna Barkowska, Daugawpils: „Chłopi” Reymonta i „Zala zeme” Upitsa.
Grażyna Szewczyk, Katowice: Współczesna proza polska w przekładach na język niemiecki.
Dyskusja
14.30 Obrady w sekcjach
Centrum Konferencyjne
Marie Sobotkova, Ołomuniec: Recepcja poezji Zbigniewa Herberta w Czechach.
Olesia Saczok, Lwów: Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta na Ukrainie (1991-2005).
Krzysztof Krasuski, Katowice: „Rovny sam sebe”. Słowacki odbiór osobowości twórczej Zbigniewa Herberta..
Izabela Patyk, Wrocław: Herbert czytany oczami Bogdany Carpenter, Bożeny Shallcross, Haliny Filipowicz i Andrew Kahna: performatywność, dychotomiczność, ironie historii.
Dyskusja
Sala Kameralna
Seyyal Korpe, Stambuł: Badania nad Mickiewiczem i jego utworami w Turcji. (Publikacje i opracowania o Adamie Mickiewiczu w Turcji).
Andrea de Carlo, Lecce: Józef I. Kraszewski i jego relacje z literatami włoskimi.
Wiera Occkheli, Kutaisi: Polskie historyczne powieściopisarstwo przełomu XIX i XX wieku w Gruzji.
Martyna Markowska, Duszanbe: Zmiana skóry, czyli polsko-tadżyckie mity literackie (i fakty).
Dyskusja
16.30 Obrady w sekcjach
Centrum Konferencyjne
Józef Zarek, Katowice: Literatura polska we współczesnych czeskich interpretacjach.
Izabela Mroczek, Katowice: Czeskie przekłady prozy polskiej ostatnich lat.
Libor Pavera, Bielsko-Biała: Tłumaczenia tekstów Doroty Masłowskiej i ich recepcja w środowisku czeskim.
Agata Firlej, Poznań: Między prowincją a wielkim światem. „Wesele” Wyspiańskiego w inscenizacji Petra Lébla (Divadlo na Zábradli, 1997).
Dyskusja
Sala Kameralna
Adriana Kovachewa, Poznań: Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Bułgarii.
Choi Sung Eun (Estera Czoj), Seul: Znaczenie wątku „nicości” w poezji Szymborskiej; analiza poprzez filozofię Wschodu.
Barbara Morcinek, Katowice: „Jaki jest piesek? – Śliczny.” Poezja Wisławy Szymborskiej czytana przez japońskich studentów.
Li Yinan, Pekin: Najnowsza polska literatura kobieca w oczach młodej Chinki.
Dyskusja

10 czerwca (środa)

9.00 Obrady w sekcjach
Centrum Konferencyjne
Cristina Godun, Bukareszt: Witold Gombrowicz w oczach Rumunów.
Wojciech Soliński, Wrocław; Gombrowicz w Czechach
Ewa Sławkowa, Katowice: Witold Gombrowicz po arabsku.
Marek Bernacki, Bielsko-Biała: O prozie i poezji Romualda Mieczkowskiego – ambasadora polskości na Litwie.
Dyskusja
Sala Kameralna
Margreta Grigorowa, Wielkie Tyrnowo: Kilka ciekawych map świata w twórczości Olgi Tokarczuk, Ryszarda Kapuscińskiego i Arkadego Fiedlera.
Ana Żabkar, Lublana: „Świat mityczny” Olgi Tokarczuk w słoweńskim przekładzie.
Jolanta Sychowska-Kavedżija, Zagrzeb: Antologia poezji polskiej Gost u kuci – strategie tłumaczenia.
Ałła Kożynowa, Mińsk: Techniki translatorskie w tłumaczeniach kryminałów J. Chmielewskiej na język rosyjski.
Dyskusja
11.00 Obrady plenarne. Centrum Konferencyjne
Marta Kaźmierczak, Łódź: „Tam, na obczyźnie…” Zagraniczna recepcja poezji Bolesława Leśmiana.
Jaśmina Puchała, Katowice: Przekłady poezji Mirona Białoszewskiego na język rosyjski.
Jacek Hnidiuk, Lublin: „Światowe echa”, czyli poezja Adama Zagajewskiego w tekstach krytyków europejskich i amerykańskich.
Lucyna Spyrka, Katowice: Dramat polski w Słowacji po 1989 roku (przekłady i recepcja).
Dyskusja
13.00 Zakończenie konferencji. Centrum Konferencyjne

Accessibility