Jubileusz Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (26 maja 2015)

W 2015 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Liczne projekty, imprezy, konferencje naukowe i wyjazdy oraz działania podjęte na rzecz popularyzacji języka polskiego w świecie pozwoliły na działanie wspólnie z wieloma polskimi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, polskimi i polonijnymi szkołami, instytucjami i stowarzyszeniami – wszystkim tym jednostkom Szkoła zawdzięcza swój obecny kształt.
25 lat temu w Cieszynie po raz pierwszy została zorganizowana letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej. Od tamtych czasów wiele się zmieniło, jednak niezmienne pozostały kontakty i zawarte przyjaźnie z wykładowcami, nauczycielami, naukowcami, badaczami, tłumaczami, dziennikarzami i studentami – niektóre trwają już od ćwierćwiecza.
26 maja odbędzie się uroczystość obchodów ćwierćwiecza istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ – jednostki Uniwersytetu Śląskiego, która prowadzi między innymi kursy języka polskiego jako obcego i/lub drugiego, seminaria z zakresu języka i kultury polskiej dla nauczycieli i lektorów uczących języka polskiego za granicą wśród Polonii i cudzoziemców, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, seminaria i konferencje poświęcone językowi i kulturze polskiej, nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz tłumaczeniom. W czasie dwudziestu pięciu lat istnienia Szkoła gościła kilka tysięcy studentów ze wszystkich stron świata, ze wszystkich kontynentów.

Accessibility