Już mówię po polsku! – o kursie Erasmusa (wrzesień 2009)

3 września 2009 r. rozpoczął się intensywny kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus (EILC), organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie. Kurs przygotowany jest dla studentów, którzy będą studiować w Polsce w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2009/2010.

W tym roku Szkoła gości ponad 30 studentów z 10 krajów: Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Portugalii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. W trakcie EILC uczestnicy kursu zdobywają umiejętności językowe, dzięki którym będą w stanie odnaleźć się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, a także poznają podstawy gramatyki języka polskiego. Oprócz zajęć językowych uczestniczą w seminariach poświęconych polskiej kulturze i historii. W weekendy zwiedzą atrakcje turystyczne Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego, Beskidu i Małopolski.
Studenci z zainteresowaniem wysłuchali wykładu inauguracyjnego.

Accessibility