Kurs adaptacyjny dla studentów z wymiany zagranicznej

Od 11 do 16 lutego 2019 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ organizuje kurs językowo-adaptacyjny „Orientation week” dla studentów z wymiany zagranicznej. W kursie weźmie udział ponad 120 studentów m.in. z Turcji, Hiszpanii, Węgier, Korei Płd., Chin, Meksyku, Kazachstanu i Indonezji. W murach Uniwersytetu Śląskiego studentów powitali dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły i pełnomocnik JM Rektora UŚ ds. studentów obcokrajowców, dr hab. Jolanta Latowska, prodziekan ds. studentów i kształcenia Wydziału Filologicznego UŚ, a także pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, Instytutu Języka Polskiego UŚ i Biura Programu Erasmus. Studenci uczestniczyć będą w codziennych zajęciach lektoratowych, na których poznają podstawy języka polskiego, a także w popołudniowych wykładach i seminariach z zakresu wiedzy o Polsce, wybitnych polskich postaciach, polskiej kulturze oraz specyfice polskiego szkolnictwa wyższego. W ramach kursu zorganizowane zostaną także wycieczki edukacyjne: spacer po Katowicach z wizytą w Muzeum Śląskim, wyjazd na Giszowiec i Nikiszowiec – charakterystyczne dla Śląska dzielnice górnicze oraz do Krakowa.

Za udział w „Orientation week” studenci otrzymać mogą 1 punkt ECTS. Kurs organizowany jest na zlecenie Biura Programu Erasmus UŚ.

 

Accessibility