Letnia szkoła. Już po raz 21. Cieszyn czeka na Ciebie! (sierpień 2011)

Tegoroczna cieszyńska przygoda cudzoziemców z językiem, literaturą i kulturą polską rozpocznie się 31 lipca 2011. W tym dniu kadra Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego przywita uczestników XXI letniej szkoły języka literatury i kultury polskiej. Nasze kursy języka polskiego gromadzą studentów z całego świata. Na cieszyński kurs przyjedzie około 200 studentów z wielu krajów ( np. z Czech, Niemiec, Rosji, Japonii, Korei, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Francji).

1 sierpnia o godz. 11.30 odbędzie się uroczysta inauguracja otwierająca XXI letnią szkołę języka, literatury i kultury polskiej. W uroczystości tej biorą udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego, władze Cieszyna oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po spotkaniu oficjalnym uczestnicy kursu, tradycyjnie już, udadzą się na zwiedzanie Cieszyna pod opieką nauczycieli i cieszyńskich przewodników zapoznających od wielu lat obcokrajowców z najpiękniejszymi zakątkami miasta, które na cztery tygodnie stanie się ich domem.

Program kursu

Organizatorzy letniej szkoły przewidzieli dla uczestników kursu wiele atrakcji dydaktycznych kulturalnych i rekreacyjnych. Od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych prowadzone są zajęcia lektoratowe z języka polskiego (łącznie 80 godzin intensywnej nauki języka polskiego). Po południu studenci mają możliwość wysłuchania cyklu wykładów z zakresu języka polskiego, polskiej literatury, kultury i historii, współczesnej sytuacji politycznej i społecznej Polski. Wieczorami odbywają się projekcje polskich filmów, gry językowe, koncerty, spotkania z zaproszonymi gośćmi. Sobota i niedziela to dni przeznaczone na rekreację, a zatem zwiedzanie południa Polski, zajęcia sportowe lub po prostu wypoczynek w cieniu drzew na terenie kampusu uniwersyteckiego. Kurs języka polskiego rozpoczyna się testem kwalifikacyjnym, który decyduje o przynależności do grupy językowej na odpowiednim poziomie zaawansowania, a kończy się testem sprawdzającym osiągnięte wyniki. Poza ćwiczeniami językowymi nasi zagraniczni studenci korzystają z zajęć dodatkowych: konwersacji, pracy z mediateką (programy komputerowe, lekcje nagrane na DVD, programy do nauki poprawnej wymowy), czytania i pisania, wymowy oraz doskonalenia znajomości języka zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami, czy nauki specjalistycznych odmian języka i tłumaczeń.

Studenci letniej szkoły uczą się również języka polskiego, biorąc udział w grach i zabawach językowych, w teatrzykach szkolnych, w redagowaniu tygodnika letniej szkoły i Turnieju Tłumaczy. W związku z trwającym rokiem Czesława Miłosza, uczestnicy kursu będą pracować nad przekładem wiersza naszego poety na swoje języki. Rozstrzygniecie Turnieju zaplanowano na 25 sierpnia. Ponadto studenci letniej szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w wieczorze poezji poświęconym twórczości Czesława Miłosza (19 sierpnia). Cykl wykładów „Wiedza o Polsce” to seminaria z zakresu języka, literatury i kultury polskiej, w ramach którego realizowane są dwie wersje programowe: popularna i akademicka. Pierwsza przeznaczona jest dla osób, które dopiero chcą poznać kulturę i czasy współczesne Polski. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim i polskim (do wyboru). Program akademicki przeznaczony jest dla studentów slawistyk i polonistyk oraz osób, które pragną studiować wybrane, specjalistyczne zagadnienia z języka polskiego, z kultury, historii i współczesnych zagadnień społeczno-politycznych Polski (zajęcia wyłącznie w języku polskim).

Program kulturalny

W ramach programu kulturalnego odbywać się będą seanse filmowe poprzedzone prelekcjami w celu przybliżenia problematyki filmu oraz realiów kulturowych. Dodatkowo studenci będą mogli uczestniczyć w warsztatach filmowych (16 sierpnia). 12 sierpnia zapraszamy studentów do wspólnego biesiadowania i śpiewania polskich piosenek w restauracji „Ogrodowa” w Cieszynie, natomiast 17 sierpnia zagra zespół „Karlik”, który będzie śpiewał i uczył naszych studentów piosenek śląskich, biesiadnych i góralskich.

Program rekreacyjno-turystyczny

Oprócz zwiedzania Cieszyna studenci letniej szkoły pojadą w tym roku na trzy wycieczki. Pierwszą z nich zaplanowano 7 sierpnia w Beskidy do Wisły i Szczyrku. Kolejna wycieczka odbędzie się 13 sierpnia i tym razem będą to dwa miasta: Pszczyna i Oświęcim. Ostatnią wycieczkę do Krakowa przewidziano 21 sierpnia.

Warsztaty polonistyczne

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ podczas trwania letniej szkoły organizuje również warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego poza granicami Polski. W warsztatach biorą udział nauczyciele pracujący w krajach z całej Europy. W ostatnich latach zajęcia te są również przydatne nauczycielom uczącym w polskich szkołach w Wielkiej Brytanii. W tym roku warsztaty trwają od 31 lipca do16 sierpnia. W XXI letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz w XX warsztatach polonistycznych weźmie udział także 37 osób polskiego pochodzenia, których pobyt na kursie został sfinansowany przez Senat RP.

Niezwykle ważnym wydarzeniem w czasie letniego kursu języka polskiego jest „Sprawdzian z polskiego”, w którym uczestniczą wszyscy słuchacze i goście przybyli z różnych krajów spędzający wakacje w Polsce oraz studenci zaprzyjaźnionych szkół języka polskiego. W tym roku konkurs odbędzie się 14 sierpnia. O wadze tego konkursu stanowi przede wszystkim stawka, o jaką walczą uczestnicy. Osoba, która najlepiej napisze dyktando otrzymuje tytuł „Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego” oraz bezpłatny udział w kolejnej letniej szkole. „Sprawdzian” jest też okazją do zweryfikowania umiejętności pisania w języku polskim, co dla wielu uczących się jest motywacją do dalszej nauki. Wszyscy uczestnicy konkursu za trud pisania otrzymują publikacje traktujące o prawidłach polskiej ortografii i zawiłościach języka polskiego.

15 sierpnia to święto wszystkich narodów reprezentowanych przez studentów przybyłych do Cieszyna – „Wieczór Narodów”. W tym dniu studenci występują na estradzie, prezentując swoje kraje, śpiewając piosenki, częstując tradycyjnymi potrawami lub ucząc egzotycznych języków. Impreza odbywa się na cieszyńskim Rynku.

Accessibility