Nabór do Programu Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, że dnia 17 lipca br. został ogłoszony drugi nabór wniosków o udział w Programie Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019.

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego do następujących zagranicznych ośrodków akademickich:

 • Indie, New Delhi
 • Kirgizja, Biszkek
 • Mongolia, Ułan Bator
 • Mołdawia, Tyraspol
 • Rosja, Nowosybirsk
 • Rosja, Niżnyj Nowogród
 • Rosja, Piatigorsk
 • Rosja, Pietrozawodsk
 • Rosja, Briańsk

Program adresowany jest do lektorów, którzy spełniają określone w Regulaminie wymagania:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej (lub neofilologii) bądź spełniają łącznie dwa następujące warunki: posiadają tytuł zawodowy magistra dowolnego kierunku studiów humanistycznych i mają minimum 5-letnie doświadczenie w pracy jako lektor języka polskiego jako obcego;
 • mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego;
 • posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego;
 • znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania.

W ramach Programu lektorzy – stypendyści NAWA będą przygotowywali i prowadzili kursy języka polskiego jako obcego oraz zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce – jej kulturze i historii.

Zainteresowani udziałem w Programie mogą składać wnioski od 17 do 31 lipca 2018 roku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie nawa.gov.pl.

Accessibility