Ogólnopolska debata na temat standardów kształcenia lektorów języka polskiego jako obcego (28 stycznia 2014)

28 stycznia 2014 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ odbyło się spotkanie przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce zajmujących się kształceniem cudzoziemców oraz edukowaniem nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego. Rozmowom patronował prof. zw. dr. hab. Wiesław Banyś, JM Rektor UŚ.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ gościły wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika (Toruń), Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Poznań), Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków). Celem spotkania było między innymi wypracowanie odpowiednio wysokich standardów i – co niezwykle istotne – opartych na jednolitych kryteriach – programów dla studiów podyplomowych nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, tak by kształciły kompetentnych nauczycieli, lektorów i animatorów kultury.

Zorganizowanie debaty było wspólną inicjatywą Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Accessibility