Polsko-niemiecko-czeska konferencja certyfikacyjna w Lipsku (4-7 grudnia 2006)

Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen
Polityka językowa w Europie a certyfikacja języka polskiego i czeskiego
Jazyková politika v Evropě a certifikace polštiny a češtiny

Konferencja pod patronatem
Konference pod záštitou

Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lipsku – Ryszarda Króla
Generálního konzula České republiky v Drážďanech – Tomáše Podivínského

Universität Leipzig
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Univerzita Karlova v Praze

Leipzig, 4.- 7. 12. 2006

Montag / poniedziałek, 4.12.2006
19.00 – powitanie uczestników konferencji – wspólna kolacja

Dienstag / wtorek, 5.12.2006 – (Polnisches Institut, Markt 10)
10.00 – 10.30 – Anmeldung der Teilnehmer – rejestracja uczestników konferencji
10.30 – 12.00 – Eröffnung der Konferenz – otwarcie konferencji
Michał Maliszewski – Direktor des Polnischen Instituts Leipzig
Ryszard Król – Generalkonsul der Republik Polen
Tomáš Podivínský – Generalkonsul der Tschechischen Republik
dr hab. Jolanta Tambor – (Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katowice)
dr hab. Romuald Cudak – (Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie UŚ, Katowice)
PhDr. Jiří Hasil – (Ústav bohemistických studií, Univerzita Karlova, Praha)
Prof. Dr. Danuta Rytel-Kuc, Prof. Dr. Wolfgang F. Schwarz – (Universität Leipzig, Institut für Slawistik/FR Westslawistik)
12.00 – Kleiner Empfang / poczęstunek
13.30 – 14. 00 – prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Wrocław) Porównanie poziomów egzaminacyjnych – polskiego i niemieckiego B2
14.00 – 14.30 – doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (Praha) Testování a sociokulturní dimenze
14.30 – 15.00 – Dr. Christa Lüdtke (Leipzig) O novej učebnici slovenského jazyka Lehrbuch der slowakischen Sprache
15.00 – 15.30 – Katarina Augustinová, M.A. (Leipzig) Učebné texty a jazykové cvičenia novej učebnice slovenského jazyka: ciele, obsah, tvorenie
15.30 – 16.00 – przerwa na kawę
16.00 – 16.30 – PhDr. Lída Holá Mgr. Pavla Bořilová (Praha) Testy jako součást učebnice Czech Express
16.30 – 17.00 – prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk, dr Aleksandra Achtelik (Katowice) Rozumienie tekstu pisanego i mówionego – ewolucja, problemy, zalecenia
17.00 – 17.30 – PhDr. Marie Hádková, Ph.D. (Praha) Jak testovat v souladu s Rámcem?
17.30 – 18.00 – mgr Małgorzata Pasieka (Wrocław) Gramatyka w certyfikatowych testach polskich i niemieckich
19.00 – kolacja

Mittwoch / środa, 6.12.2006
10.00 – 10.30 – dr Ewa Lipińska (Kraków) Rozwijanie sprawności rozumienia tekstów i pisania a kontrola stopnia ich opanowania na testach biegłości
10.30 – 11.00 – PhDr. Jiří Hasil (Praha) Stratifikace češtiny jako problém certifikační
11.00 – 11.30 – przerwa na kawę
11.30 – 12.00 – dr Anna Seretny (Kraków) Procedura określenia stopnia znajomości języka polskiego jako obcego – test plasujący
12.00 – 12.30 – PhDr. Jana Bischofová (Praha) Četba v češtině a její testování
12.30 – 13.00 – dr Agnieszka Madeja, dr Barbara Morcinek (Katowice) Polski mniej obcy. Prezentacja nowego podręcznika z zadaniami typu certyfikatowego
13.00 – 14.30 – obiad
14.30 – 15.00 – Mgr. Kateřina Vlasáková (Praha) Lexikálně-gramatický test v certifikovaných zkouškách – ano či ne?
15.00 – 15.30 – dr Agnieszka Przechodzka, dr Anna Butcher (Lublin) Wpływ certyfikacji na program nauczania JPJO w ośrodkach zajmujących się językowym kształcenim cudzoziemców (na przykładzie Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS)
15.30 – 16.00 – mgr Urszula Sajkowska (Warszawa) Polityka integracji imigrantów w Europie a system certyfikacji języka polskiego jako obcego
19.00 – kolacja

Donnerstag / czwartek, 7.12.2006
11.00 – 12.30 – dyskusja podsumowująca i dalsze perspektywy
13.00 – 14.00 – obiad

Konferencję sfinansowały:
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Česko-německý fond budoucnosti

Za pomoc w organizacji konferencji organizatorzy dziękują
Forum Europa e.V. oraz Instytutowi Polskiemu w Lipsku

Kontakt:
Prof. dr Danuta Rytel-Kuc
Universität Leipzig
Institut für Slawistik/FR Westslawistik
rytelkuc@rz.uni-leipzig

Miejsce konferencji:
Instytut Polski
Markt 10
04109 Leipzig

Accessibility