Spotkanie grupy roboczej w ramach projektu FAMI

13 listopada 2018 roku w siedzibie Szkoły Języka i Kultury Polskiej miało miejsce spotkanie grupy roboczej w ramach projektu FAMI pt. Wsparcie integracji cudzoziemców w  województwie śląskim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (lidera projektu) z panią dyrektor Magdaleną Szewczuk-Szturc oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (partnera), którą reprezentowała prof. dr hab. Jolanta Tambor oraz dr Małgorzata Smereczniak, asystent koordynator projektu. Spotkanie miało charakter szkoleniowy, ustalono także plan działania na najbliższe tygodnie.

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Accessibility