Spotkanie komisji eksperckiej ds. nauczania i promocji języka polskiego w świecie (10 lutego 2017)

10 lutego 2017 roku o godzinie 10:30 w sali seminaryjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej powołanej do prac nad opracowaniem ministerialnej strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie. Eksperci – profesorowie z uczelni wyższych w całej Polsce posiadający wieloletnie doświadczenie glottodydaktyczne oraz polonistyczne – obradowali nad ustaleniem dokumentu zawierającego najistotniejsze elementy ważne w procesie poprawienia wizerunku Polski i języka polskiego na arenie międzynarodowej. Spotkanie prowadzili prof. Władysław T. Miodunka (UJ), przewodniczący komisji oraz prof. Jolanta Tambor (UŚ), wiceprzewodnicząca. W zebraniu udział wzięli: prof. Jan Mazur (UMCS), prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska (UŚ), prof. Adam Pawłowski (UWr) oraz prof. Anna Seretny (UJ). Przebieg obrad protokołowała dr Agnieszka Tambor (UŚ). Projekt realizowany jest na zlecenie MNiSW.

Accessibility