Spotkanie noworoczne dla studentów z Politechniki Śląskiej

17 stycznia 2019 r. na Politechnice Śląskiej odbyło się  spotkanie noworoczne, które poprowadzili pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ oraz Instytutu Języka Polskiego UŚ im. I. Bajerowej: dr Aleksandra Kalisz, dr Marcin Maciołek i mgr Agata Rudzińska. Spotkanie, na którym zaprezentowane zostały polskie tradycje i zwyczaje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz okresu karnawałowego, zorganizowane zostało dla zagranicznych studentów Politechniki Śląskiej uczestniczących w semestralnym kursie języka polskiego jako obcego. Wspólnie spędzony czas zmotywował uczestników do intensywnego pogłębienia wiedzy o Polsce, do rozmów po polsku, a także do porównywania polskich obrzędów z tradycjami typowymi dla ich krajów ojczystych.

Accessibility