Szkoła Języka i Kultury Polskiej we współpracy z Ambasadą RP w Mińsku po raz drugi współorganizuje II Ogólnobiałoruski Sprawdzian z Języka Polskiego (8 czerwca 2013)

W Sprawdzianie mogą wziąć udział wszystkie osoby władające językiem polskim i mające ochotę sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie. W tym roku z ramienia SJiKP do Mińska pojedzie prof. dr hab. Danuta Ostaszewska i prof. dr hab. Ewa Sławek z Instytutu Języka Polskiego. Wykładowcy z Uniwersytetu Śląskiego czuwać będą nad przebiegiem Sprawdzianu, odczytają tekst dyktanda oraz czuwać będą nad poprawą prac uczestników. W czasie konkursu prof. Danuta Ostaszewska wygłosi wykład. Osoby nie będące nauczycielami języka polskiego walczyć będą o tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego na Białorusi, zaś nauczyciele, którzy podejmą próbę pisania tekstu dyktanda będą walczyć o tytuł Orła Polskiej Ortografii na Białorusi. Szkoła ufundowała dla zwycięzcy w kategorii nauczycieli pobyt na warsztatach polonistycznych w roku 2014, a dla Mistrza pobyt w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej w 2014 roku.

Laureaci otrzymają również atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Ambasadę RP w Mińsku: słowniki, tablety, laptopy. Sprawdzian odbędzie się w auli Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku 8 czerwca br. o godzinie 12.00.

Regulamin konkursu można przeczytać na stronach Ambasady RP w Mińsku oraz Instytutu Polskiego w Mińsku.

Accessibility