Warsztaty polonistyczne w Altenbergu (5-11 listopada 2005)

W dniach 5-11 listopada 2005 w Altenbergu w niemieckich Sudetach odbędą się warsztaty polonistyczne dla studentów niemieckich z Halle i z Lipska. Są one przygotowane w ramach roku polsko-niemieckiego. Warsztaty polonistyczne są organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Uniwersytetem im. Marcina Lutra w Halle. Wezmą w nich udział studenci z Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle oraz z Uniwersytetu w Lipsku. Celem warsztatów będzie przede wszystkim przekazanie studentom (nauczycielom i przyszłym nauczycielom) konkretnych wiadomości skupionych głównie wokół problemów nauczania kultury polskiej i języka polskiego za granicą. Ogromne znaczenie ma pokazanie możliwości wykorzystania pomocy multimedialnych: programów komputerowych, Internetu, programów edukacyjnych i audycji popularnych na kasetach wideo i płytach CD. Część zajęć zostanie poświęcona także tworzeniu własnych multimedialnych pomocy i wykorzystaniu multimediów przez studentów, m.in. poprzez użycie kamery wideo, dyktafonów itp. By spełnić wymagania uczestników, zajęcia poprowadzą specjaliści pracujący w Uniwersytecie Śląskim w Szkole Języka i Kultury Polskiej i Instytucie Języka Polskiego (m.in. dr hab. Ewa Sławek, dr Aldona Skudrzyk, dr Aleksandra Achtelik, dr Agnieszka Madeja, dr Barbara Morcinek-Cudak, mgr Magdalena Knapik).

Zgromadzeni w jednym miejscu studenci i nauczyciele będą mogli również wymienić się własnymi doświadczeniami w nauczaniu, podzielić się osiągnięciami lub starać się wspólnie znaleźć rozwiązania problemów, zaś udział w zajęciach pozwoli im na nawiązanie kontaktów, które mogą się przerodzić w owocną współpracę w przyszłości. Studentom i nauczycielom uczestniczącym w warsztatach oferowane będą nie tylko prowadzone przez kompetentnych wykładowców zajęcia, ale też możliwość zapoznania się z najważniejszymi dokonaniami polskiej kinematografii w czasie popołudniowych i wieczornych seminariów filmowych. Zaplanowano zajęcia nauki polskich piosenek, zajęcia związane z animacją kultury (organizowanie spektakli teatralnych, kabaretu, wieczorów poezji).
Warsztaty są finansowane przez Fundację Współpracy Polsko-NiemieckiejMinisterstwo Edukacji Narodowej.

Accessibility