Warsztaty z języka polskiego w Moskwie (18-23 kwietnia 2016)

W dniach od 18 do 23 kwietnia 2016 roku w Instytucie Polskim w Moskwie odbędą się warsztaty z języka polskiego. Warsztaty z ramienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ poprowadzą mgr Magdalena Knapik oraz mgr Anna Gawryś. Zajęcia mające na celu poszerzenie kompetencji językowych uczestników obejmować będą podstawowe informacje o Polsce, naszej kulturze, tradycjach i obrzędach, znanych Polakach i polskich laureatach Nagrody Nobla. Wykładowczynie zaprezentują także praktyczne sposoby pracy ze współczesną literaturą polską, a także najnowsze techniki pracy z pomocami multimedialnymi w uczeniu się jpjo.

Zajęcia organizowane są w ramach współpracy dydaktycznej między UŚ a IP w Moskwie.

Accessibility