Wyjazdowe warsztaty polonistyczne w USA

8 listopada 2017 roku dr Justyna Budzik, która od kilku lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej poprowadziła lekcję pokazową dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Polskiej im. ks. Jana Twardowskiego w Bellevue. Szkołę prowadzi pani Anna Cholewińska, uczy się w niej ponad 90 osób w klasach od I do VIII. Dr Justyna Budzik zaproponowała uczniom zajęcia interdyscyplinarne, łączące wiedzę o współczesnej polskiej filmografii oraz literaturze. 

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty polonistyczne” prowadzonego przez Stowarzyszenie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ przy finansowym wsparciu Senatu RP.

Konspekt przeprowadzonych zajęć.

Relacja z lekcji w Szkole Polskiej w Bellevue.

 

Accessibility