Wyjazdowe warsztaty w Argentynie

W dniach 21-26 listopada 2017 roku w stolicy Argentyny odbyły się wyjazdowe warsztaty polonistyczne organizowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach programu „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty polonistyczne”. Wykłady, zajęcia praktyczne i lekcje pokazowe prowadziły prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej i dr Jagna Malejka ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Wszystkie zajęcia odbywały się w Domu Polskim w Buenos Aires.

W ciągu sześciu dni miało miejsce dziesięć spotkań z nauczycielami uczącymi w takich ośrodkach jak: Cordoba, Misiones, La Plata, Berisso, Martin Coronado oraz Polska Macierz Szkolna i Ognisko Polskie w Buenos Aires, na warsztaty przyjechała także nauczycielka z Asunción w Paragwaju.

Oficjalne otwarcie warsztatów miało miejsce 21 listopada. Obecni na nim byli przedstawiciele Ambasady RP: pan Michał Świetlik, Konsul RP oraz pan Grzegorz Sobociński, szef Wydziału Promocji i Kultury, a także: pan Jan Stachnik, prezes Związku Polaków w Argentynie, pani Teresa Uzarowicz, prezes Polskiej Organizacji Nauczycieli w Argentynie oraz wszyscy uczestnicy kursu. Wykład inauguracyjny pt. Od zabaw językowych do własnego tekstu ucznia wygłosiła prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska.

Tematyka warsztatów objęła w szczególności zagadnienia czasownika, testowanie i ewaluację oraz nauczanie poprawnej wymowy polskiej. Nakreślono też ogólny program nauczania na poziomie początkującym i przeprowadzono lekcje pokazowe. Zajęcia miały przede wszystkim charakter praktyczny, a ich głównym celem było wyposażenie nauczycieli z Argentyny i Paragwaju w odpowiednie narzędzia dydaktyczne. Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ przekazało w prezencie materiały pomocnicze i podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego.

W niedzielę, 26 listopada 2017 roku po ostatnich zajęciach odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów i wręczenie dyplomów. W imieniu pracowników Ambasady Polskiej w Buenos Aires wszystkim uczestnikom pogratulowała pani Anna Józefowicz, wicekonsul RP. Nauczyciele i animatorzy polskiej kultury otrzymali pamiątkowe upominki oraz certyfikaty ukończenia zajęć, które wręczyły wykładowczynie prowadzące w Buenos Aires cykl warsztatowy.

Projekt jest dofinansowany przez Senat RP.

Laurki od dzieci, które uczestniczyły w lekcjach pokazowych

Laurki cz. 1

Laurki cz. 2

 

Z relacji przedstawiciela Związku Polaków w Argentynie

OWOCNY KURS DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO W ARGENTYNIE

W ramach programu stałej formacji nauczycieli języka polskiego,w Buenos Aires zostały przeprowadzone warsztaty metodologiczne z udziałem wykładowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W dniach od 21 do 26 listopada br. w Domu Polskim, Buenos Aires gościliśmy dr Jagnę Malejką i profesor Bernadetę Niesporek-Szamburską.Obie Panie związane są ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Ta właśnie instytucja wysłała do nas już  po raz trzeci wyśmienitych pedagogów celem zachowania języka i kultury polskiej w ośrodkach polonijnych Argentyny. W ciągu 6 dni odbyło się 10 spotkań z nauczycielami uczącymi w takich ośrodkach jak: Cordoba, Misiones, La Plata, Berisso, Martin Coronado  i Buenos Aires: Polska Macierz Szkolna i Ognisko Polskie, a także z Asunción,  Paragwaj. Tematyka nauczania języka polskiego jako obcego objęła w szczególności aspekty czasowników, realizację sprawdzianów, nakreślono też ogólny program nauczania na poziomie początkującym A1 i przeprowadzono dwie lekcje pokazowe. Zajęcia miały wybitnie charakter praktyczny i uświadamiały nauczycieli jak uczyć polskiego jako języka prostego i możliwego do nauczenia się. „Język polski jest prosty” – powtarzano z emfazą. Taka postawa uczącego wpływa niezwykle pozytywnie na  postawę ucznia i jego motywację w trakcie studiów.

Charakter spotkań

Trzeba podkreślić, że uczestnicy warsztatów w liczbie 24 nauczycieli stanowią już grupę zwartą, od dwóch lat wszyscy się dobrze znają, są świadomi wspólnego celu. Codziennie w tygodniu warsztatów przychodzili regularnie na godz. 16:00, po pierwszym wykładzie był wspólny poczęstunek i następna lekcja do godz. 20:00. Spotkania te cechował klimat przyjacielskiej wymiany doświadczeń, problemów, wskazówek, co sprawiało, że lekcje stawały się wartościowymi debatami.Uczestnicy mieli też możliwość przeprowadzenia części lekcji tematycznej, po czym była seria obserwacji kolegów i uwag ze strony Jagny i Bernadety.  Jednym słowem mnóstwo konkretnych obserwacji i praktyczne zastosowanie ich – to cenny owoc tegorocznych zajęć.

Co mówią nauczyciele o kursie?

„Doskonały kurs intensywny gramatyki języka polskiego dla nauczycieli. Bardzo dobrze wytłumaczone tematy i nawet trudne stały się jasne.Metodologie na lekcjach pokazowych z uczniami bardzo dobrze przedstawione. Dzięki dla Pani Jagny i Pani Bernadety” (Maria Ciupalska).

„Jestem naprawdę wdzięczna za tak wspaniałe spotkania dydaktyczne,  na których pani dr Jagna Malejka i pani profesor Bernadeta Niesporek Szamburska przekazały  nam  z entuzjazmem, z profesjonalizmem, ale i z cierpliwością,  praktyczne wskazówki do uaktywnienia i urozmaicenia naszych lekcji języka polskiego. Sądzę, że wszyscy uczestnicy to docenili w pełni” (Teresa Bąk).

„Szkolenie wartościowe z praktycznego punktu widzenia. Duża ilość przykładów, ciekawe ćwiczenia. Ogólnie miło spędzony czas i duża wiedza wyniesiona z kursu” (Arek Gajdzicki).

„Dla mnie kurs był bardzo urodzajny. Nie tylko w związku z uzyskaną wiedzą, ale też z powodu możliwości kontaktowania się z kolegami, którzy uczą polskiego w innych ośrodkach. A odnośnie moich uczennic, to  spotkanie z Profesorami z Polski było wyjątkowym doświadczeniem”  (Anita Fernandez).

„To był naprawdę niezwykły kurs. Profesorzy Jagna i Bernadeta zrozumiały naszą prośbę i dały nam lekcje zgodnie z naszymi potrzebami. Podkreślam postawę zabawy,która cechuje ich dydaktykę, uczyć  poprzez zabawę  angażując sferę zmysłów. Gdy uczymy się poprzez zabawę, to potem nie zapominamy. Chcę też podkreślić wartości osobowe pedagogów z Katowic, ich osobliwy sposób bycia. Zawsze miłe, uśmiechnięte, pozytywna predyspozycja, życiowe. Dwie osoby rzeczywiście urocze, które nas zachwyciły. I jeszcze jedna uwaga: towarzyski klimat kursu, serdeczność i radość. Tak właśnie lubimy pracować. Pozostaje jedynie wyrazić jeszcze raz wdzięczność tym, którym już podziękowaliśmy, tj. Senatowi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Panu Konsulowi” (Claudia Osovsky).

Wypowiedź jednej z uczennic: „Lekcja, w której miałam szczęście wziąć udział była dla mnie bardzo miłym przeżyciem. Pani profesor okazała się pedagogiem z prawdziwego zdarzenia. Zdałam sobie sprawę z tego jak ważna jest praca nauczyciela języka polskiego, uczestniczyłam w lekcji z przyjemnością, był to inny sposób podania wiadomości” (Eugenia Krzak).

Komu należą się słowa wdzięczności?

Tak więc, imieniem wszystkich uczestników warsztatów kierujemy słowa szczerej wdzięczności pod adresem Senatu Polski, który przeznaczył odpowiedni fundusz, aby przyjazd  profesorów do nas stał się możliwy. Serdecznie dziękujemy. My, nauczyciele języka polskiego w Argentynie zdajemy sobie sprawę z tego, iż Polska nas ceni, że rząd polski interesuje się nami, co jest dla nas prawdziwą dumą i podstawową motywacją do dalszej pracy nauczycielskiej.Konsulowi przy Ambasadzie RP w Buenos Aires Panu Michałowi Świetlikowi serdeczne dzięki za poparcie finansowe i zapewnienie hotelu dla profesorów i nauczycieli z prowincji. Należy podkreślić, że głównym organizatorem tego wydarzenia jest Związek Polaków w Argentynie, a PONA pracowała w jego imieniu. Dziękujemy za zaufanie i poparcie całemu Zarządowi UPRA, a szczególnie Panu Prezesowi Janowi Stachnikowi.  Jednocześnie nauczyciele PONA dziękują bratniej sekcji Polska Macierz Szkolna za udostępnienie salonu, sprzętu audio, komputerów, rzutnika, co było niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Dziękujemy też Jackowi Piechockiemu i Henrykowi Mackiewiczowi za otwarcie Domu Polskiego w dniach wolnych od pracy. Dziękujemy i gratulujemy Teresie Bąk za rzetelną organizację i za postawę wyśmienitej koleżanki.

Misja spełniona

Zakończenie warsztatów miało miejsce w niedzielę 26 listopada, kiedy to odbył  się ostatni wykład poświęcony fonetyce języka polskiego, a potem pożegnalny lunch. Prezes PONA Teresa Bąk wyraziła wdzięczność czcigodnym Gościom. Potem Wicekonsul Pani Anna Józefowicz w imieniu pracowników Ambasady Polskiej w Buenos Aires pogratulowała wszystkim za inicjatywę i rzetelność na polu szerzenia języka i kultury polskiej w Argentynie. Ze swojej strony Jagna i Bernadeta wyraziły uznanie dla uczestników za kreatywne uczestnictwo i chęć poznania tego, co posłuży im do lepszego nauczania. Na koniec zostały wręczone dyplomy uczestnikom i wspólne zdjęcie. Na pamiątkę zostawiły nam swoją maskotkę „Usiołek” (od nazwy Uniwersytet Śląski), który zostaje pod opieką nauczycieli PONA i będzie wędrował po szkółkach polskich. A co istotne, to pozostaje nam zobowiązanie zastosowania w praktyce nauczycielskiej wiedzy, którą nam przekazały Jagna i Bernadeta (tak właśnie po imieniu pozostaną w naszych sercach). Do rychłego spotkania.

Kazimierz Warzyca

 

Accessibility