Wykłady w Mińsku (październik 2006)

19 października br. została zainaugurowana kolejna zagraniczna edycja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Białorusi. W uroczystej inauguracji wzięli udział: dr Sergiusz Ważnik – prodziekan Wydziału Filologicznego Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego, Katarzyna Kaznowska – pracownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku oraz dr Aleksandra Achtelik – kierownik Podyplomowych Studiów i dr Agnieszka Madeja – długoletni pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej.
Ta edycja Studiów rozpoczęła się na Białorusi dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz współpracy z Instytutem Polskim w Mińsku. Nauka na Studiach dla słuchaczy jest bezpłatna.

Na Studia Podyplomowe zgłosiło się ponad czterdziestu kandydatów, którzy są absolwentami studiów humanistycznych i pragną zyskać lub doskonalić swoje umiejętności w zakresie glottodydaktyki języka polskiego jako obcego. Słuchacze będą spotykać się raz w miesiącu w Mińsku podczas zjazdów weekendowych. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego, którzy od kilkunastu lat czynnie zajmują się nauczaniem języka polskiego jako obcego, są autorami podręczników i pomocy do nauczania języka polskiego. Zajęcia są prowadzone w salach Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku.

Podczas pierwszego zjazdu słuchacze uczestniczyli w wykładach i zajęciach konwersatoryjnych z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego ze szczególnym uwzględnieniem metod nauczania języka obcego w grupach początkujących, mieli możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami związanymi z testowaniem i sprawdzaniem oraz poznali nowoczesne programy komputerowe wykorzystywane w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Ponadto część zajęć poświęcona była problemom gramatycznym. Zajęcia zostały przeprowadzone przez dr Aleksandrę Achtelik i dr Agnieszkę Madeję.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Część studentów jest czynnymi nauczycielami języka polskiego, którzy pracują w tzw. szkółkach sobotnio-niedzielnych na terenie Białorusi oraz w szkołach podstawowych na terenie Mińska. Stąd na zajęciach pojawiały się szczegółowe pytania tyczące konkretnych problemów związanych z ich praktyką zawodową.

Inicjatywa podjęta przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej na Białorusi jest niezwykle ważne dla środowiska związanego z nauczaniem języka polskiego.

Accessibility