Zajęcia z języka polskiego w Lipsku (23-27 marca 2015)

W dniach od 23 do 27 marca 2015 r. na Uniwersytecie w Lipsku w Niemczech gościć będą dr Maria Czempka-Wewióra oraz mgr Anna Gałęziowska-Krzystolik ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Lektorki poprowadzą dla niemieckich studentów zajęcia językowe poświęcone zagadnieniom językoznawczym i kulturowym. Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem w Lipsku, czego efektem są wspólne konferencje, panele dyskusyjne, a także wspólne publikacje naukowe. Katedrą tamtejszej slawistyki kieruje prof. Danuta Rytel-Schwarz, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego uhonorowana Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Wyjazd z ramienia SJiKP realizowany jest w ramach programu Erasmus+.

Accessibility