Audycja z cyklu „Z językiem polskim w świat” – kursy letnie

25-03-2021

Jednym z ważnych działań Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach promocji języka polskiego i kultury polskiej, jest organizacja letnich kursów językowych. Celem kursów jest wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym. Letnie kursy języka i kultury polskiej to intensywne kursy wakacyjne będące okazją do nauki języka, a także do spotkania z polską kulturą i historią. Program kierowany jest do studentów uczących się języka polskiego jako obcego, a także do tych, którzy dopiero planują rozpocząć naukę. Ma on służyć zachęceniu zagranicznych studentów do kontynuowania nauki języka polskiego po powrocie do swoich uczelni lub do rozpoczęcia studiów w Polsce.
W kolejnej audycji z cyklu „Z językiem polskim w świat” Polskiego Radia dla zagranicy wypowiadają się uczestniczki letniego kursu dla lektorów zagranicznych organizowanego zdalnie w sierpniu 2020 r. na zlecenie NAWA przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 
https://www.polskieradio.pl/399/9064/Artykul/2701998,Letnie-kursy-jezykowe-NAWA-Intensywna-nauka-jezyka-polskiego-oraz-poznawanie-polskiej-kultury-i-historii