Powołanie Rady ds. Współpracy z Azją

29-01-2024

23 stycznia 2024 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie Rady ds. Współpracy z Azją. Rektor UŚ, prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski powołał w skład Rady osoby zaangażowane w badania naukowe i dydaktykę w krajach azjatyckich. Wśród zaproszonych do Rady osób znalazło się kilkoro pracowników i współpracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ: 

– prof. dr hab. Jolanta Tambor, Dyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Pełnomocniczka Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Studentów Zagranicznych, 

– dr Barbara Morcinek-Abramczyk, adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ, 

– dr Tomasz Gęsina, adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej

– dr Agnieszka Tambor, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Humanistycznym UŚ oraz założycielka Centrum Języka i Kultury Chińskiej

 Podczas pierwszego spotkania zostały zaprezentowane zainteresowania naukowe i dydaktyczne osób wchodzących w skład Rady. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami i osiągnięciami we współpracy z takimi krajami azjatyckimi jak Chiny, Korea Południowa, Japonia, Indonezja, Tajlandia, Malezja, Mongolia, Uzbekistan, Kirgistan i in. Zarysowane zostały założenia działania Rady, w tym działania dotyczące powołania Instytutu Króla Sejonga oraz działania powstałego niedawno Centrum Języka i Kultury Koreańskiej, którym kierują dr Chang Il You (były student Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dziś pracownik badawczo-dydaktyczny UŚ) oraz dr Paweł Zakrajewski (dyrektor kierunku filologia angielska). Zaplanowane zostały także kolejne spotkania Rady.