Spotkanie ekspertów i zaproszonych gości w ramach programu Enhancing language education in cross-border vacational education w Grazu

W dniach 10-12 października 2022 roku w siedzibie European Center for Modern Languages of the Council of Europe odbyło się spotkanie zespołu i grupy zaproszonych ekspertów w dziedzinie nauczania języków w strefach przygranicznych. Szkołę Języka i Kultury Polskiej reprezentowały dr Barbara Morcinek-Abramczyk i dr Anna Gałęziowska-Krzystolik.

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele z uniwersytetów z Niemiec, Polski, Litwy, Luksemburga i Danii, wraz z gośćmi zaproszonymi na spotkanie opracowywał materiały, które mają zostać opublikowane na stronach ECML i stanowić wsparcie dla nauczycieli, instruktorów, organizatorów i decydentów w szeroko pojętym szkolnictwie zawodowym. Na zaproszenie polskich uczestników projektu do Grazu przyjechały prof. Ivana Dobrotova z Universytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz Marta Kmet, dyrektor Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

Opracowywany projekt nie dotyczy jedynie terenów przygranicznych w ścisłym rozumieniu tego słowa, lecz ma ułatwiać funkcjonowanie w nowym środowisku pracy wszystkim obcokrajowcom, którzy znajdą się na terenie krajów uczestniczących w projekcie, co w przypadku Polski ma szczególnie duże znaczenie w sytuacji ogromnego napływu uchodźców z Ukrainy.

Accessibility