zakończenie VI edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

25-06-2023

23 czerwca 2023 r. w Domu Śląskim im. dr Łucji Staniczkowej w Katowicach odbyło się zakończenie VI edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. W uroczystości wzięli udział słuchacze tegorocznej edycji oraz prof. dr hab. Jolanta Tambor, kierowniczka studiów, dr hab. Zbigniew Kadłubek, prof. UŚ, dyrektor Biblioteki Śląskiej, Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego, Barbara Kowaczek-Jędrasik, dyrektorka Domu Śląskiego, Alojzy Lysko, pisarz, twórca, działacza, samorządowiec, historyk (autor Duchów i duszków bojszowskich i wielu książek historycznych), wykładowcy: dr Agnieszka Tambor, dr Karolina Pospiszil-Hofmańska, mgr Magdalena Knapik oraz dr Tomasz Gęsina i dr Krystian Węgrzynek, sekretarze studiów. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów – Nowe wyzwania nowego regionalizmu. Anatomia Górnego Śląska prof. Zbigniewa Kadłubka oraz O literaturze górnośląskiej Alojzego Lyski. Tegoroczną edycję ukończyło 13 słuchaczy, którzy otrzymali świadectwa ukończenia studiów wraz z upominkami przygotowanymi przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, Dom Śląski oraz pana Alojzego Lyskę. Wszyscy zgodnie potwierdzili, że atrakcyjna forma studiów umożliwiła im poznanie wielu interesujących faktów dotyczących naszego regionu, którymi będą mogli dzielić się z innymi – zarówno w czasie zajęć w szkole, jak i innych jednostkach kultury.