Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha 2019

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach już po raz siódmy przeprowadzi jako jedyna placówka w Polsce we wrześniu 2019 r. miesięczny kurs językowo-adaptacyjny dla około 30 obcokrajowców podejmujących w Polsce studia II stopnia w ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha. Uroczysta inauguracja odbędzie się 3 września o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1). Wykład inauguracyjny Czym jest lawendowa lingwistyka? wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Kita. Stypendystów powitają m.in. Prorektor ds. Badań Naukowych, prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, prof. dr hab. Jolanta Tambor, główny specjalista Pionu Programu dla Studentów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Aleksandra Długosz i kierownictwo Działu Współpracy z Zagranicą UŚ.

Studenci z Ukrainy, Białorusi i Azerbejdżanu, którzy po kursie rozpoczną studia na polskich uczelniach, wezmą udział w wykładach i seminariach poszerzających ich wiedzę o Polsce, a także w intensywnym kursie języka polskiego, który pomoże im brać czynny udział w życiu akademickim polskich uczelni. Stypendyści zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. wyzwań i zagrożeń stojących przed Unią Europejską, struktury politycznej państwa, obecnej sytuacji ekonomicznej Polski, świadomości społecznej Polaków, historii, kultury i literatury naszego kraju. Słuchacze będą mieli także okazję uczestniczyć w szeregu zajęć dodatkowych rozwijających ich umiejętności językowe: dyskusjach, konwersatoriach oraz warsztatach.

Bogactwo polskiej kultury, architektury i walorów przyrodniczych uczestnicy programu poznają w czasie wyjazdów naukowo-dydaktycznych, m.in. do Krakowa, w Beskidy, do Cieszyna, trudną polską historię poznają w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Ponadto zwiedzą zabytkowe oraz nowoczesne obiekty architektoniczne Katowic (osiedle górnicze Nikiszowiec, budynki Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia).

Kurs językowo-adaptacyjny dla obcokrajowców podejmujących w Polsce studia II st. w ramach Programu Stypendialnego im. S. Banacha jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

 

Accessibility