Letni kurs NAWA dla lektorów cudzoziemców

11-06-2024

STACJONARNY (CIESZYN)

ONLINE

Wykłady/program kulturalny – opis Poznaj lektorów i wykładowców

                                                     

Program
Program kursu dla lektorów obejmuje:
– kurs języka polskiego
– hospitacje zajęć z języka polskiego na letniej szkole i omówienia lekcji
– seminaria i warsztaty metodyczne: techniki, narzędzia, podręczniki, platformy, aplikacje
– wykłady i seminaria – język, literatura, film, teatr, historia, polityka
– program kulturalny
– wycieczki (rzeczywiste i wirtualne).

Kurs lektorski rozpoczyna się testem kwalifikacyjnym, który zdecyduje o przynależności lektora do grupy językowej. 1.08.2021 odbędzie się test plasujący (kwalifikacyjny): stacjonarnie w salach UŚ, wirtualnie (zostanie udostępniony link). Kurs językowy kończy się testem sprawdzającym osiągnięte wyniki, kurs seminaryjno-metodyczny rozmową z indywidualnym opiekunem metodycznym. Uczestnictwo w kursie lektorskim jest poświadczone odpowiednim świadectwem.
Program kursu językowego obejmuje:
– intensywną naukę języka polskiego: 2-4 godzin lekcyjnych dziennie
– konsultacje językowe: min 1 godzina lekcyjna dziennie,
– uczestnictwo w grach i zabawach językowych: ok. 20 godzin jako uczestnicy i współorganizatorzy i współprowadzący.

Konsultacje językowe (konwersacje, czytanie i pisanie, wymowa oraz gramatyka) to doskonalenie znajomości języka zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami – na najwyższych poziomach zaawansowania oraz uczestnictwo w funkcji współprowadzącego konsultacje na poziomach niższych. Uczestnicy kursu lektorskiego zostaną zaproszeni do różnych aktywności wraz ze studentami letniej szkoły: w grach i zabawach językowych, w teatrzykach szkolnych, turnieju tłumaczy i w redagowaniu czasopisma letniej szkoły. Dodatkowym elementem jest konkurs językowy „Sprawdzian z polskiego”, w którym spośród lektorów wybiera się Orła Polskiej Ortografii. W kwizie biorą udział także wszyscy chętni z całego świata. Sprawdzian będzie organizowany zarówno dla osób przebywających w Cieszynie, jak i dla uczestników wirtualnych.

Seminaria i wykłady
Jest to seria popołudniowych wykładów, seminariów i warsztatów, którym towarzyszą programy kulturalne i spotkania. W ramach cyklu odbędą się zajęcia dotyczące:
– wybranych, specjalistycznych zagadnień z języka polskiego, z kultury, historii i współczesnych zagadnień społeczno-politycznych Polski
– metod nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego
– technik nauczania zdalnego
– prezentacji podręczników, pomocy dydaktycznych i sposobów ich wykorzystania
– technik i narzędzi nauczania zdalnego: platformy, aplikacje, programy

Praktyka metodyczna
Uczestnicy zostaną zaproszeni na hospitacje zajęć z języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania prowadzonych przez lektorów letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, którzy będą opiekunami dydaktycznymi uczestników. Po serii hospitacji będą się odbywały warsztaty metodyczne w mniejszych i większych grupach.
Programy będą zawierały zarówno wykłady i seminaria prowadzone stacjonarnie, a w wersji online: będą miały częściowo charakter kontaktowy, z bezpośrednią obecnością wykładowcy w czasie rzeczywistym, a częściowo będą to zajęcia wcześniej przygotowane i nagrane, do odtworzenia w dowolnym czasie wybranym przez uczestników (asynchronicznie).

Program kulturalny
Program kulturalny obejmuje:
– propozycje filmowe z legalnych źródeł kultury,
– spotkania muzyczne i wskazania do koncertów (polska muzyka dawna, klasyczna, ludowa, tańce polskie, współczesna polska muzyka młodzieżowa),
– zwiedzanie muzeów i galerii (rzeczywiste i wirtualne),
– spotkania ze znanymi Polakami (politycy, dziennikarze, artyści, pisarze).

 Program turystyczny (rzeczywisty i wirtualny)
Program turystyczny obejmuje przygotowane specjalnie dla uczestników kursu wycieczki: Cieszyn – piękne miasteczko na polsko-czeskiej granicy u stóp gór Beskidów, gdzie tradycyjnie odbywa się letni kurs lektorski stacjonarny, Oświęcim, Górny Śląsk, Beskidy, Kraków. W czasie stacjonarnych i wirtualnych wycieczek uczestnicy spotkają się z osobami, które o tych miejscach opowiedzą z sercem i pasją.

Chcemy się z Państwem podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem i przekazać Państwu to, co sami umiemy.

Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

11-06-2024

STACJONARNA (CIESZYN)ONLINE INTENSYWNAONLINE LIGHTOWA

                                                     

Test próbny / Trial qualification test

Wykłady i program kulturalny – opis/Lectures and cultural program – description

Poznaj lektorów i wykładowców/Meet your teachers

Zajęcia w letniej szkole stacjonarnej odbywają się w dni tygodnia od poniedziałku do soboty.

Zajęcia językowe (lektoratowe) są obowiązkowe. Odbywają się także w niektóre soboty (przed południem). Lektoratom towarzyszą warsztaty nt. języka polskiego, literatury, kultury, polskiej nauki, polityki itp. Studenci mają do wyboru kilka cykli warsztatów. W każdym tygodniu trzeba zaliczyć przynajmniej jeden cykl. Wieczorami odbywają się gry językowe i wydarzenia kulturowe. Są one fakultatywne – zachęcamy do zaliczenia co najmniej 2 wydarzeń w tygodniu. W weekendy planowane są wycieczki – są one fakultatywne.

Godzina lekcyjna w czasie kursu trwa 45 min. (kurs obejmuje 4 lekcje kursowe oraz możliwość indywidualnych konsultacji codziennie od poniedziałku do piątku). W niektóre dni wolne (soboty, niedziele, święta) jest organizowany program kulturalny i wycieczki.

Program letniej szkoły obejmuje:

 • kurs języka polskiego (80 godz. kursowych w wersji stacjonarnej i 60 godz. w wersji online)
 • seminaria „Wiedza o Polsce” – język, literatura, film, teatr, historia, polityka
 • program kulturalny
 • wycieczki (rzeczywiste i wirtualne)

Kurs języka polskiego rozpoczyna się testem kwalifikacyjnym, który decyduje o przynależności studenta do danej grupy językowej. Od 21.06 na stronie będą zamieszczone przykładowe zadania testowe, a od 28.06 wzór testu. 1.07.2023/1.08.2023 odbędzie się właściwy test plasujący (kwalifikacyjny). Kurs kończy się testem sprawdzającym osiągnięte wyniki. Uczestnictwo w kursie językowym i zaliczenie testu jest poświadczone odpowiednim świadectwem. Szkoła przyznaje również punkty kredytowe za udział w kursie.

Program kursu językowego obejmuje:

 • intensywną naukę języka polskiego: 4 godziny lekcyjne dziennie, czyli 80/60 godzin lekcyjnych,
 • konsultacje językowe: min. 1 godzina lekcyjna dziennie,
 • uczestnictwo w grach i zabawach językowych: ok. 20 godzin.

Konsultacje językowe (konwersacje, czytanie i pisanie, wymowa oraz gramatyka) to doskonalenie znajomości języka zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami. Studenci letniej szkoły uczą się również języka polskiego, biorąc udział w grach i zabawach językowych, w teatrzykach szkolnych, turnieju tłumaczy i w redagowaniu czasopisma letniej szkoły. Dodatkowym elementem jest konkurs językowy „Sprawdzian z polskiego”, w którym wybiera się Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. W kwizie biorą udział także wszyscy chętni z całego świata. Sprawdzian będzie organizowany zarówno dla osób przebywających w Cieszynie, jak i dla uczestników wirtualnych. Seminarium „Wiedza o Polsce” to seria popołudniowych wykładów i konwersatoriów, którym towarzyszą programy kulturalne i spotkania. W ramach seminarium realizowane są dwa programy:

 • program popularny – przeznaczony dla osób, które dopiero chcą poznać kulturę, historię i czasy współczesne Polski oraz dla uczestników, którzy nie są studentami slawistyk lub polonistyk, zajęcia po polsku i po angielsku
 • program akademicki – przeznaczony dla studentów slawistyk i polonistyk oraz osób, które pragną studiować wybrane, specjalistyczne zagadnienia z języka polskiego, z kultury, historii i współczesnych zagadnień społeczno-politycznych Polski. Zajęcia w tym programie są prowadzone w języku polskim.

Oba programy zawierają zarówno wykłady i seminaria prowadzone stacjonarnie, a w wersji online: będą miały częściowo charakter kontaktowy, z bezpośrednią obecnością wykładowcy w czasie rzeczywistym, a częściowo będą to zajęcia wcześniej przygotowane i nagrane, do odtworzenia w dowolnym czasie wybranym przez uczestników (asynchronicznie). Uczestnictwo w seminarium „Wiedza o Polsce” i zaliczenie poszczególnych tematów jest poświadczone odpowiednim świadectwem, które daje możliwość starania się o punkty kredytowe.

Program kulturalny obejmuje:

 • propozycje filmowe z legalnych źródeł kultury,
 • spotkania muzyczne i wskazania do koncertów (polska muzyka dawna, klasyczna, ludowa, tańce polskie, współczesna polska muzyka młodzieżowa),
 • zwiedzanie muzeów i galerii (rzeczywiste i wirtualne),
 • spotkania ze znanymi Polakami (politycy, dziennikarze, artyści, pisarze).

Program turystyczny (rzeczywisty i wirtualny)

Program turystyczny obejmuje przygotowane specjalnie dla uczestników letniej szkoły wycieczki: Cieszyn – piękne miasteczko na polsko-czeskiej granicy u stóp gór Beskidów, gdzie tradycyjnie odbywa się letnia szkoła stacjonarna, Oświęcim, Górny Śląsk, Beskidy, Kraków. W czasie stacjonarnych i wirtualnych wycieczek uczestnicy spotkają się z osobami, które o tych miejscach opowiedzą z sercem i pasją.

Godzina lekcyjna w czasie kursu trwa 45 min. (kurs obejmuje 4 lekcje kursowe oraz możliwość indywidualnych konsultacji codziennie od poniedziałku do piątku). W niektóre dni wolne (soboty, niedziele, święta) jest organizowany program kulturalny i wycieczki. Program letniej szkoły obejmuje:
• kurs języka polskiego (80 godz. kursowych w wersji stacjonarnej i 60 godz. w wersji online)
• seminaria „Wiedza o Polsce” – język, literatura, film, teatr, historia, polityka
• program kulturalny
• wycieczki (rzeczywiste i wirtualne)

Kurs języka polskiego rozpoczyna się testem kwalifikacyjnym, który decyduje o przynależności studenta do danej grupy językowej. Od 21.07 na stronie będą zamieszczone przykładowe zadania testowe, a od 28.07 wzór testu. 1.08.2024 odbędzie się właściwy test plasujący (kwalifikacyjny). Kurs kończy się testem sprawdzającym osiągnięte wyniki. Uczestnictwo w kursie językowym i zaliczenie testu jest poświadczone odpowiednim świadectwem. Szkoła przyznaje również punkty kredytowe za udział w kursie. Program kursu językowego obejmuje:
• intensywną naukę języka polskiego: 4 godziny lekcyjne dziennie, czyli 80/60 godzin lekcyjnych,
• konsultacje językowe: min. 1 godzina lekcyjna dziennie,
• uczestnictwo w grach i zabawach językowych: ok. 20 godzin.

Konsultacje językowe (konwersacje, czytanie i pisanie, wymowa oraz gramatyka) to doskonalenie znajomości języka zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami. Studenci letniej szkoły uczą się również języka polskiego, biorąc udział w grach i zabawach językowych, w teatrzykach szkolnych, turnieju tłumaczy i w redagowaniu czasopisma letniej szkoły. Dodatkowym elementem jest konkurs językowy „Sprawdzian z polskiego”, w którym wybiera się Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. W kwizie biorą udział także wszyscy chętni z całego świata. Sprawdzian będzie organizowany zarówno dla osób przebywających w Cieszynie, jak i dla uczestników wirtualnych. Seminarium „Wiedza o Polsce” to seria popołudniowych wykładów i konwersatoriów, którym towarzyszą programy kulturalne i spotkania. W ramach seminarium oferowane są zajęcia po polsku lub po angielsku, lub po polsku z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski. Przeznaczone są zarówno dla osób, które dopiero chcą poznać kulturę, historię i czasy współczesne Polski, jak i dla osób, które na ten temat wiedzą już dużo, ale chcą uzupełniać i rozwijać swoją wiedzę, chcą studiować wybrane, specjalistyczne zagadnienia z języka polskiego (współczesnego i historii języka), kultury i literatury oraz współczesnych i historycznych zagadnień społeczno-politycznych Polski. Spotkania seminaryjne mają pokazać, czym żyje Polska, co jest ważne dla Polaków i co Polska ma do zaoferowania zagranicy.

Oba programy zawierają zarówno wykłady i seminaria prowadzone stacjonarnie, a w wersji online: będą miały częściowo charakter kontaktowy, z bezpośrednią obecnością wykładowcy w czasie rzeczywistym, a częściowo będą to zajęcia wcześniej przygotowane i nagrane, do odtworzenia w dowolnym czasie wybranym przez uczestników (asynchronicznie). Uczestnictwo w seminarium „Wiedza o Polsce” i zaliczenie poszczególnych tematów jest poświadczone odpowiednim świadectwem, które daje możliwość starania się o punkty kredytowe. Program kulturalny obejmuje:
• propozycje filmowe z legalnych źródeł kultury,
• spotkania muzyczne i wskazania do koncertów (polska muzyka dawna, klasyczna, ludowa, tańce polskie, współczesna polska muzyka młodzieżowa),
• zwiedzanie muzeów i galerii (rzeczywiste i wirtualne),
• spotkania ze znanymi Polakami (politycy, dziennikarze, artyści, pisarze).

Program turystyczny (rzeczywisty i wirtualny)

Program turystyczny obejmuje przygotowane specjalnie dla uczestników letniej szkoły wycieczki: Cieszyn – piękne miasteczko na polsko-czeskiej granicy u stóp gór Beskidów, gdzie tradycyjnie odbywa się letnia szkoła stacjonarna, Oświęcim, Górny Śląsk, Beskidy, Kraków. W czasie stacjonarnych i wirtualnych wycieczek uczestnicy spotkają się z osobami, które o tych miejscach opowiedzą z sercem i pasją.

Obiecujemy, że z nami nie będziecie się nudzić. Południe Polski Was zachwyci!

Egzamin TELC w SJiKP UŚ

26-05-2024

Szkoła Języka i Kultury Polskiej organizuje egzamin TELC z języka polskiego jako obcego dual B1-B2. Egzamin odbędzie się w sobotę 28 września 2024 roku, ul. Uniwersytecka 4, Katowice. Formularz rejestracyjny będzie uruchomiony na naszej stronie 20 sierpnia 2024 roku: System Rejestracji (us.edu.pl). Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata za egzamin wynosi 780 zł.