Nie mogliśmy pojechać do Wilamowic, Wilamowice przyszły do nas!!!

07-11-2020

7 listopada 2020 r. o godz. 14.30 miało miejsce niezwykłe spotkanie, w którym uczestniczyli słuchacze Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie – organizatorów spotkania oraz gości, których zaprosili: słuchaczy 3. semestru Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, studentów międzynarodowych studiów polskich w ramach przedmiotu „języki w świecie”, studentów filologii polskiej w ramach przedmiotu „językowe i kulturowe aspekty języka” i wreszcie magistrantów międzynarodowych studiów polskich piszących o tożsamościach etnicznych i językowych z Tymoteuszem Królem – legendą Wilamowic, symbolem odrodzenia języka wilamowskiego, współtwórcą reaktywacji i rewitalizacji tego języka. Tymoteusz Król przedstawił sytuację języka, zaprezentował istotne aspekty wilamowskiej mowy, pokazał wilamowskie stroje, wilamowski folklor, wilamowskie obyczaje.