Śląsko godka

Red. Jolanta Tambor

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2008
Pobierz w całości

Oddajemy do rąk czytelnika książkę niezwykłą. Jest to zbiór tekstów wygłoszonych podczas konferencji zatytułowanej Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język, która odbyła się 30 czerwca w Sali Sejmy Śląskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęli Wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Krystyna Bochenek, Wojewoda Śląski, Zygmunt Łukaszczyk oraz Rada Języka Polskiego, którą reprezentował jej Honorowy Przewodniczący, prof. dr hab. Walery Pisarek. W otwarciu wzięli także udział Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Wicemarszałek Województwa Ślaskiego, Zbyszek Zaborowski i dyrektor Instytutu Języka Polskiego UŚ, dr hab. Jacek Warchala. (więcej…)

Spis treści:

Wstęp
Władysław Lubaś: Opinia wydawnicza o zbiorze prac Śląsko godka pod red. Jolanty Tambor (fragmenty)

Język – dialekt – gwara
Artur Czesak: Mowa Górnoślązaków – nowe otwarcie?
Władysław Wyderka: O normalizacji języka śląskiego
Grzegorz Wieczorek: Pomiędzy konwencją a dowolnością, czyli jak świadomie przeciwdziałać rozpływaniu się śląszczyzny w języku ogólnopolskim? Kilka słów o potrzebie edukacji językowej Ślązaków
Łukasz Grzędzicki: Kaszubszczyzna – droga do języka

Kodyfikacja
Jolanta Tambor: Śląski alfabet
Bogdan Kallus: Propozycja normatywizacji pisowni regionalnego języka śląskiego
Andrzej Roczniok: Gwara nierówna językowi, ale zapis ten sam

Głosy w dyskusji – O kodyfikacji
Stanisław Mutz: Szkoda godki
Jaroslav Lipowski: Śląska ortografia
Damian Woczka: Zasady ortografii śląskiej – propozycja
Mirosław Syniawa: Czy tylko jeden język śląski

Głosy w dyskusji – O języku regionalnym
Władysław Lubaś: Zanim polszczyzna śląska stanie się językiem regionalnym
Jacek Warchala: Czy język da się zadekretować?
Jadwiga Zieniukowa: O języku Ślązaków warto rozmawiać
Walery Pisarek: Po śląsku z trybunu sejmowej. Wystąpienie w ramach podsumowania konferencji „Ślunsko godka”. Katowice 30 czerwca 2008
Alojzy Lysko: Ślązacy potrzebują własnego języka, aby lepiej wyrażać siebie
Adam K. Podgórski: Kilka uwag nad ślonskom rzeczom
Jan Hahn: Piękna pogoda dla Śląska

Głosy w dyskusji – Inne
Józef Kulisz: Ad vocem
Rafał Adamus: Koszty standaryzacji śląskiej mowy
Jerzy Komor: Śląsko godka w Radio Piekary
Stanisław Ptaszyński: Niech gwara będzie przyswajalna
Marian Makula: Roztomili
Irena Sauer: Wiersze

Rezolucja i opinie
Rezolucja
Jolanta Tambor: Etnolekt śląski jako język regionalny. Uzasadnienie stanowiska
Tomasz Wicherkiewicz: Opinia w kwestii poselskiej inicjatywy ustawodawczej o nadanie śląskiemu statusowi języka regionalnego
Elżbieta Anna Sekuła: Opinia naukowa w sprawie nadania przez Państwo Polskie statusu języka regionalnego śląskiej mowie
Jerzy Dadaczyński: Język śląski
Tomasz Kamusella: Czy śląszczyzna jest językiem? Spojrzenie socjolingwistyczne
Władysław Lubaś: Głos polemiczny wobec stanowiska T. Kamuselli