Spotkanie z ortografią i interpunkcją na studiach podyplomowych

07-04-2024

Słuchacze Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego: Doskonalących, Kwalifikacyjnych i Kwalifikacyjnych do Nauczania Drugiego Przedmiotu mieli okazję spotkać się na zajęciach ze Współczesnego języka polskiego. Wykład poprowadziła dla słuchaczy dr hab. Danuta Krzyżyk, prof. UŚ (członkini Rady Języka Polskiego), której zainteresowania naukowe koncentrują się zwłaszcza na kształtowaniu sprawności ortograficznej uczniów (Polaków i obcokrajowców). Napisała kilka artykułów poświęconych temu zagadnieniu. Jest autorką zbiorów dyktand, podręcznika do kształcenia językowego dla oraz współautorką książek: Ortografia i interpunkcja w klasach IV–VIII. Wiadomości i ćwiczenia. Kielce 1994 (wespół z E. Polańskim, R. Starz, D. Zarębską) oraz Testy językowe i ortograficzne (wspólnie z prof. dr. hab. E. Polańskim).

Oprócz wykładów-webinariów słuchaczom zostają także udostępnione materiały pisane z otwartym dostępem.