Z wizytą u Jakuców

23-11-2023

W sobotę, 18 listopada 2023 r., słuchacze Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie, studenci pierwszego roku licencjatu międzynarodowych studiów polskich oraz słuchacze Rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim uczestniczyli w zajęciach terenowych w Żywcu. W tamtejszym Muzeum Miejskim w Starym Zamku poznali kulturę regionu i dowiedzieli się wielu informacji na temat manuskryptów, a z okazji setnej rocznicy urodzin Marii Krystyny Habsburg mogli przyjrzeć się historii jej rodu. Asysta Żywiecka, opowiadając o swoich bogatych i dostojnych strojach mieszczańskich, przedstawiła skomplikowany proces ich przygotowania i zakładania. Dodatkowo przybyła grupa Jakuców z Zabłocia — zwykle występują dopiero w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, jednak tym razem zrobili wyjątek, za co wszyscy uczestnicy wyjazdu byli im niezwykle wdzięczni. Po krótkim poczęstunku nadszedł czas na zobaczenie parku, Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia NMP oraz rynku. Wszystkie aktywności podczas wycieczki do Żywca połączone zostały z ideą komunikacji międzynarodowej, która wiąże się z kierunkiem międzynarodowych studiów polskich oraz wpisuje w misję edukacyjną Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Studenci i słuchacze polscy, tłumacząc na język angielski wybrane zagadnienia i pomagając w polskich zwrotach, wspierali studentów z Wietnamu i Mongolii. Ci z kolei z chęcią zadawali kolejne pytania, by uzyskać więcej informacji — niezmiernie nas to cieszyło! Grupa miło spędziła razem czas, przełamując jednocześnie barierę językową i zmniejszając strach przed porozumiewaniem się w językach obcych. Serdecznie pozdrawiamy naszych nowych kolegów i koleżanki z zagranicy! Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogły spędzić z nimi czas.

Oliwia Blaszka i Justyna Pogoda